Energia budúcnosti fotografickým objektívom

26.07.2007 Celý región

Bratislava, 23.7.2007 – Na Slovensku pred časom odštartoval druhý ročník fotografickej súťaže „Ekológia v objektíve“ určenej pre širokú verejnosť.
Projekt je v krajinách východnej a strednej Európy organizovaný spoločnosťou Bayer už niekoľko rokov. Slovenská súťaž sa koná pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a medzinárodnej organizácie UNEP. Amatérski i profesionálni fotografi sa jej môžu zúčastniť až do 1. 11. 2007. Téma tohoto ročníka „Energia pre budúcnosť“ odráža trvalý nárast spotreby energií v domácnostiach i v priemysle. Cieľom projektu je prostredníctvom unikátnych snímok v kategóriách Príroda a Devastácia alarmovať zodpovednosť spotrebiteľov a ukázať vplyv nadmernej spotreby energie na prírodu, život a zmeny podnebia.

Minulý ročník súťaže zaznamenal na Slovensku mimoriadny ohlas – do súťaže bolo prihlásených viac ako 1 200 fotografií. Kvalitu tohtoročných víťazných snímok bude garantovať porota zložená z odborníkov na oblasť ekológie i fotografie. Predsedkyňou poroty bude fotografka s dlhoročnou pôsobnosťou na katedre fotografie VŠVU Milota Havránková, pozvanie do poroty prijal aj fotograf a člen združenia Slovenská dokumentárna fotografia Jozef Ondzik. Z ekologických organizácií sa zasadania poroty zúčastní riaditeľka odboru pre styk s verejnosťou Ministerstva životného prostredia SR Janka Dulayová a riaditeľ Regionálneho environmentálneho centra Vladimír Hudek, ktorý dodáva: "Oceňujeme, že tento projekt motivuje verejnosť k väčšej vnímavosti k vlastnému životnému prostrediu, podporuje vedomie zodpovednosti hlavne u mladých tvorcov i publika a zameriava sa na zobrazenie úspor prírodných zdrojov a citlivého prístupu k prírode a jej ochrane. "

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže spojené s vernisážou ocenených a ďalších vybraných fotografií a bohatým kultúrnym programom sa uskutoční v decembri v priestoroch Galérie Z v Zichyho paláci v centre Bratislavy. Pre výhercov sú pripravené ceny v hodnote viac ako 100 000 Sk.

Galéria víťazných fotografií minulého ročníka je sprístupnená online na www.ekologiavobjektive.sk, kde nájdete aj viac informácií, prihlášky a pravidlá tohoto ročníka. Na stránkach je tiež možné vkladať príspevky, voliť favoritov a vymieňať si názory na tému a prihlásené snímky.

Ekológia v objektíve pre SR
Inspirela s.r.o.
 

Vyberte región