Vypátranie páchateľov, väzba, požiare, krátenie dane, smrť na ceste, ...

29.03.2004 Celý región

Vypátranie páchateľa:\r\nPolicajtom ÚJaKP OR PZ Vranov n/T sa podarilo 26.3.2004 zistiť páchateľov lúpežného prepadnutia zo dňa 25.3.2004 poškodeného 53-ročnéh...
Vypátranie páchateľa:
Policajtom ÚJaKP OR PZ Vranov n/T sa podarilo 26.3.2004 zistiť páchateľov lúpežného prepadnutia zo dňa 25.3.2004 poškodeného 53-ročného Jaroslava V. , bytom Vranov nad Topľou, a to 39-ročný Michal Š. , bytom Vranov nad Topľou, deväťkrát súdne trestaný a 39-ročný Martin E. , bytom tamtiež.

Voči nim vyšetrovateľ ÚJaKP OR PZ Vranov nad Topľou vzniesol obvinenie pre trestný čin lúpeže spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 k § 234 ods. 1 Tr. zákona a stíha ich na slobode.
Vyšetruje ÚJaKP OR PZ Vranov nad Topľou.

Policajtom ÚJaKP OR PZ vo Vranove n/T sa podarilo objasniť prípad krádeže vlámaním do ordinácie MUDr. Petra H. zo dňa 9.2.2004 vo Vranove n/T, so spôsobenou škodou 33.000, - Sk. Ako páchateľ bol zistený a usvedčený 30-ročný Milan K. Časť odcudzených vecí bola zaistená a bude vrátená majiteľovi. Prípad bude realizovať odbor skrát. vyšetr. ÚJaKP OR PZ Vranov n/T.

Väzba:
Dňa 26.3.2004 o 10.40 hod. bol rozhodnutím Okresného súdu v Prešove pod číslom 1 Tp 8/04 vzatý do väzby obvinený 24-ročný Róbert R. bytom Prešov, ktorý je stíhaný policajným orgánom pre trestný čin výtržníctva podľa § 202 ods. 1 Tr. zákona. Menovaný dňa 24.3.2004 o 14.00 hod. na Prostějovskej ulici v Prešove sa obnažoval pred hrajúcimi sa maloletými deťmi, čím vzbudzoval verejné pohoršenie a hrubým spôsobom rušil verejný poriadok. Väzba je vykonávaná v ÚVV Prešov.
Vyšetruje ÚJaKP OR PZ Prešov, odd. skrát. vyšetr. OO PZ Prešov - sever.

Týranie blízkej osoby a zverenej osoby - zadržanie:
Dňa 26.3.2004 vzniesol vyšetrovateľ ÚJKP OR PZ Poprad obvinenie pre trestný
čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 215 ods. 1, písm. a, ods. 2 písm.
c, d / Tr. zákona 39-ročnému Karolovi N. , bytom Kežmarok , jedenkrát súdne
trestanému. Menovaný od roku 1994 až doposiaľ v mieste trvalého bydliska
spôsoboval fyzické a psychické utrpenie svojej manželke a svojim deťom tak, že im vulgárne nadával, vyhrážal sa im zabitím. K ich zraneniu nedošlo. Dňa 26.3.2004 o 12.45 hod. bol vyšetrovateľom PZ zadržaný, umiestnený v cele policajného
zaistenia OO PZ Kežmarok a bol spracovaný návrh na jeho vzatie do väzby . Dňa 27.3.2004 bol rozhodnutím Okresného súdu v Kežmarku vzatý do väzby . Väzba je vykonávaná v ÚVV Levoča.
Vyšetruje ÚJaKP OR PZ Poprad.

Zadržanie a vznesenie obvinenia
Dňa 28.3.2004 policajný orgán oddelenia skráteného vyšetrovania zadržal a obvinil 40-ročného Jakuba B. zo Šindliara, okr. Prešov, v minulosti 10 krát súdne trestaného. Menovaný je stíhaný pre trestný čin porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1 Tr. zákona a trestný čin krádeže podľa § 247 ods. 2, písm. a TZ, ktorých sa dopustil spolu s troma doposiaľ nestotožnenými páchateľmi. Dňa 27.3.2004 o 22.00 hod. spoločne vnikli neoprávnene na dvor jedného rodinného domu v Hermanovciach , okr. Prešov a z vešiaka na prádlo ukradli veci na oblečenie, ktoré sa tam sušili ( 2 ks rifle , mikyna , dámsky pulóver , spodné prádlo ). Majiteľke uvedených vecí vznikla škoda vo výške 4.020, - Sk. V inom rodinnom dome v tej istej obci ukradli kovový kufrík s 20 metrovým káblom s koncovkou na 380 V, 20 metrový
kábel s koncovkou na 220 V, 4 krabice klincov a kotúč hliníkového drôtu , čím pre
majiteľa uvedených vecí vznikla škoda 4.000, - Sk. Obvinený je umiestnený v cele
policajného zaistenia OR PZ Prešov a bol podaný návrh na vzatie do väzby.
Vyšetruje odd. skrat. vyšetr. OO PZ Sabinov.

Skrátenie dane a poistného:
Dňa 26.3.2004 vzniesol vyšetrovateľ ÚJKP OR PZ Humenné obvinenie pre trestný čin skrátenia dane a poistného spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 k § 148 ods. 4 Tr. zákona voči 34-ročnému Jozefovi H. , bytom Továrne , okr. Vranov nad Topľou, konateľovi firmy z Humenného, a jeho 31-ročnej manželke , pretože obaja spoločne vypracovali a podali : 1. na Daňovom úrade v Humennom daňové priznanie dane z pridanej hodnoty za rok 2001, v ktorom si neoprávnene uplatnili nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty na základe fiktívnych a chýbajúcich dokladov, čím takto skrátili daň z pridanej hodnoty vo výške 274 667. - Sk. 2. na Daňovom úrade vo Vranove nad Topľou daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2001, v ktorom priznali daň vo výške 55 400. - Sk, pričom nezahrnuli do príjmov ovplyvňujúcich základ dane príjem 1 083881. - Sk a skrátili tak daň z príjmu fyzických osôb vo výške 417 534. - Sk, čím takto celkom spôsobili pre SR škodu 692 201. - Sk. Stíhaní sú na slobode.
Vyšetruje ÚJKP OR PZ Humenné.

Krádež vlámaním:
Dňa 25.3.2004 o 22.15 hod. oznámil na OO PZ Prešov - sever št. prísl. PR 31-ročný Roman R. , bytom Tarnow, PR, že v čase od 19.00 do 22.00 hod. dňa 25.3.2004 bolo vykonané vlámanie do jeho osobného motorového vozidla zn. ŠKODA Octávia, koré bolo zaparkované na Ulici Obrancov mieru v Prešove. Vyšetrovaním bolo zistené, že neznámy páchateľ nezisteným predmetom vypáčil predné ľavé dvere, ako aj kapotu batožinového priestoru, pričom z vozidla ukradol cestovnú tašku, v ktorej bol digitálny fotoaparát zn. , a 4 ks servisných kľúčov na montáž okien, čím fy DRUTEX a. s. Bytow, PR, spôsobil škodu 49 500. - Sk a z batožinového priestoru ukradol osobné doklady 30-ročnému Slavomírovi Piotrovi W. , bytom Nowy Sacz, 3 ks bankomatové karty, notebook , 2 500. - ZLN a 2 000. - Sk, čím mu spôsobil škodu vo výške 124 000. - Sk.
Vyšetruje ÚJKP OR PZ Prešov.

Požiar:
Dňa 26.3.2004 v čase od 20.00 hod. do 08.45 hod. dňa 27.3.2004 v obci Šarišský Štiavnik, okr. Svidník, neznámy páchateľ v dôsledku manipulácie s otvoreným ohňom podpálil stoh sena v drevenej stodole, ktorá je súčasťou neobývaného rodinného domu , od ktorého sa oheň rozšíril do podkrovnej časti domu, kde sa nachádzalo seno. Následkom požiaru zhorela podstatná časť domu, čím majiteľke 84-ročnej Anne I. , bytom Šarišský Štiavnik , prechodne bytom Svidník, vznikla škoda 40.000. - Sk. Požiar bol lokalizovaný HaZZ Svidník, ohliadky miesta požiaru sa zúčastnili pracovníci KEÚ P PZ Košice, ktori určili príčinu požiaru manipuláciu s otvoreným ohňom.
Vyšetruje ÚJaKP OR PZ Bardejov.

Väzba:
Dňa 27.3.2004 bol rozhodnutím Okresného súdu v Prešove vzatý do väzby obvinený 18-ročný Ján M. , bytom Prešov, pre trestný čin krádeže spáchaný formou spolupáchateľstva, podľa § 9 ods. k § 247 ods. 2, písm. c/ Tr. zákona. Menovaný dňa 26.3.2004 o 02.30 hod. v Prešove, pred vchodom do spoločnosti ZPA Krížik a.s. spoločne s mladistvým Petrom R. , bytom Prešov, požiadali 20-ročného Vladimíra F. , bytom Prešov, o vizitku a keď vybral z vrecka peňaženku, v ktorej mal 1. 344. - Sk, túto mu mladistvý Roman R. ukradol a z miesta činu ušli na neznáme miesto. Peniaze si rozdelili medzi sebou a celkom poškodenému vznikla škoda 1. 544. - Sk. Obvinený mladistvý Roman R. je stíhaný na slobode. Väzba je vykonávaná v ÚVV Prešov.
Vyšetruje ÚJaKP OR PZ Prešov.

Týranie blízkej osoby a zverenej osoby, zadržanie:
Dňa 27.3.2004 vyšetrovateľ ÚJaKP OR PZ Prešov vzniesol obvinenie pre trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 215 ods. 1, písm. a/, ods. 2, písm. d/ Tr. zákona 30-ročnému Marekovi K. , bytom Prešov. Menovaný v dobe od 23.9.2002 až doposiaľ vo svojom byte psychicky a fyzicky týral svoju manželku 26-ročnú Moniku K. , bytom tamtiež, pred svojimi maloletými deťmi ju ponižoval a vulgárne jej nadával, bil ju rukami po celom tele, čím jej spôsobil zranenie s dobou liečenia a PN 10 dní, pričom sa jej vyhrážal, že ju zareže. Vyšetrovateľ obvineného zadržal a umiestnil v CPZ na OR PZ Prešov, bol podaný návrh na jeho vzatie do väzby.
Vyšetruje ÚJKP OR PZ Prešov.

Požiar:
V dobe od 21.2.2004 do 15.00 hod. dňa 27.3.2004 došlo k požiaru dvojpodlažnej
rekreačnej chaty , ktorá sa nachádza v RO Domaša, v katastri obce Nová Kelča, okr.
Vranov nad Topľou , 44- ročného majiteľa z Vranova nad Topľou . Šetrením na mieste bolo zistené , že z doposiaľ nezistených príčin došlo k požiaru uvedenej rekreačnej chaty , pričom na mieste zostali iba základné obvodové múry, čím majiteľovi chaty bola spôsobená škoda vo výške 1 000 000. - Sk. Na mieste bola
vykonaná ohliadka miesta činu, kde sa zúčastnili aj experti z KEÚ PZ v Košiciach.
Policajný orgán ÚJaKP OR PZ vo Vranove nad Topľou začal trestné stíhanie vo veci
pre trestný čin všeobecného ohrozenia podľa § 180 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Tr.
zákona.
Vyšetruje ÚJKP OR PZ Vranov nad Topľou.

Dopravná nehoda s následkom smrti:
Dňa 27.3.2004 o 13.50 hod. došlo na križovatke št. ciest II. triedy medzi
obcami Tovarné a Sedliská , okr. Vranov nad Topľou , k dopravnej nehode osobného motorového vozidla zn. Š- Fábia, ktoré viedol 43-ročný Ján M. , bytom Moravany - časť Lučkovce , okr. Michalovce, s osobným motorovým vozidlom zn. Hyundai Galloper , ktoré viedol 50 - ročný Dušan M. , bytom Motešice , okr. Trenčín. Vodič Š-Fabie viedol vozidlo smerom od obce Kladzany do obce Ondavské Matiašovce, okr. Vranov nad Topľou, kde na križovatke ciest nedal prednosť v jazde motorovému vozidlu Hyundai Galloper, smerom od obce Tovarné do obce Sedliská, následkom čoho došlo k zrážke. Pri nehode došlo vo vozidle zn. Hyundai Galloper k zraneniu vodiča Dušana M. , s dobou liečenia a PN 10 dní , spolujazdcov 72 - ročného Bohumila Ž. , bytom Bratislava , ktorý zraneniam na mieste
podľahol, 26 - ročnej Valérii SZ. , bytom Komárno , s dobou liečenia a PN 6-8
týždňov, 66-ročného Ladislava H. , bytom Prievidza , s dobou liečenia a PN 10 dní
a 29 - ročnej Barbory G. , bytom Chrabrany, s dobou liečenia a PN 7-10 dní. Vo vozidle Š- Fábia k zraneniu osôb nedošlo. Požitie alkoholických nápojov u vodičov zistené nebolo. Na vozidle zn. Hyundai Galloper vznikla škoda 500.000. - Sk a na vozidle zn. Š- Fábia 100.000. - Sk. Vyšetrovateľ ÚJaKP OR PZ vo Vranove nad Topľou vzniesol vodičovi Jánovi M. obvinenie pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, ods. 2 Tr. zákona . Stíhaný je na slobode.
Vyšetruje ÚJKP OR PZ Vranov nad Topľou.

Dňa 28.3.2004 boli počas obchôdzkovej služby hliadkou OO PZ Jarovnice bezprostredne po spáchaní trestného činu zadržaní 19-ročný František P. , 25-ročný Ladislav B. , a mladiství Dávid P. a Peter P. všetci štyria z Jarovníc v okrese Sabinov. Všetci štyria po predchádzajúcej dohode vykonali nepovolený výrub a následne krádež drevnej hmoty (buk) v lesnom poraste zv. Stavenec a v katastrálnom území obce Jarovnice. Škoda vo výške 200, - Sk vznikla pre Lesy SR š.p. OZ Prešov, Lesná správa Sabinov. Menovaní boli 28.3.2004 vo večerných hodinách prepustení zo zadržania. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Prešov.

Dňa 28.3.2004 vykonal doposiaľ neznámy páchateľ krádež vlámaním v štádiu pokusu do zdravotníckeho zariadenia vo Veľkom Šariši - do ambulancie lekára. Nakoľko po vniknutí do kancelárie sa spustilo poplašné zariadenie tak páchateľ ušiel z miesta. Škoda pre MÚ V. Šariš poškodením zariadenia je 3.000, - Sk. Vyšetruje oddel. skrát. vyš. Prešov-Sever ÚJKP OR PZ Prešov.
 

Vyberte región