Žatva obilnín v regióne Šariša sa chýli ku koncu

02.08.2007 Prešov

Prešov 2. augusta (TASR) - Žatva hustosiatych obilnín v regióne Šariša - na území okresov Prešov a Sabinov - sa chýli ku koncu. Dovedna 64 hospodáriacich subjektov zobralo ku koncu júla úrodu z asi 91 % celkovej obsiatej ...
Podľa dnešných informácií riaditeľa Šarišskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (ŠPPK) v Prešove Mikuláša Gargalíka hektárové výnosy pestovateľov nepotešili. V priemere vzali k uvedenému dátumu 3,18 tony (t) obilnín z 1 ha. Príčinu vidia v dlhotrvajúcom suchu a v oneskorenom mraze, ktorý prišiel na začiatku vegetačného obdobia. Úroda pšenice dosiahla 3,5 t/ha, jačmeňa 2,8 t/ha, raže 2,5 t/ha, ovsa 2,1 t/ha a repky olejnej 2 t/ha. Pri všetkých plodinách by mal byť približne o 1 tonu vyšší hektárový výnos.
Pozitívnym faktom je cena, za ktorú predávajú producenti obilie. Kým napríklad v roku 2005 predali tonu kŕmneho obilia za 2 300 až 2 500 Sk, tak tohto roku sa doteraz cena pohybovala od 4 500 do 4 800 Sk. Ešte drahšie predávajú sladovnícky jačmeň - tonu za 5 500 až 6 000 Sk, potravinársku pšenicu za 4 800 až 5 700 Sk a repku ozimnú za 8 400 až 8 600 Sk. Farmári vyššie ceny pripisujú nedostatku obilia na trhu. Každý jeden producent predáva svoju úrodu sám.
Gargalík predpokladá, že žatva sa v regióne skončí do polovice augusta. V porovnaní s minulým rokom postupujú práce na poliach približne o 3 týždne rýchlejšie. Z celej výmery, a to 158 ha zobrali raž a všetku ozimnú repku olejnú z asi 3 000 ha. Najviac ešte treba zožať ovos, a to z asi polovice obsiatej výmery 1 065 ha. Celkove sa uvedená výmera hustosiatych obilnín v posledných rokoch nemení. Dominuje pšenica, tohto roku ju zbierajú na 7 095 ha.
ŠPPK zhromažďuje údaje od 64 poľnohospodárskych podnikov v oboch okresoch. Sú medzi nimi družstvá, obchodné spoločnosti, súkromne hospodáriaci roľníci (SHR) a fyzické osoby s rozsiahlejšími obhospodarovanými plochami. Stabilne najvyššie úrody v obilninách dosahujú družstvá so sídlami v Jarovniciach, Svinej, Tulčíku a v Kapušanoch. Medzi SHR sa najviac darí Štefanovi Bačišinovi zo Šarišských Michalian, Františkovi Mackovi z Veľkého Šariša, Jánovi Komárovi z Prešova a Františkovi Kyjovskému z Medzian.
 

Vyberte región