Mesto Prešov skončí k 30. júnu t. r. prevádzku detských jaslí

30.03.2004 Celý región

Prevádzku jediných detských jaslí v Prešove zrušilo k 30. júnu t. r. na svojom zasadnutí 29. marca tunajšie mestského zastupiteľstvo. Hlavným dôvodom bola vy...
Prevádzku jediných detských jaslí v Prešove zrušilo k 30. júnu t. r. na svojom zasadnutí 29. marca tunajšie mestského zastupiteľstvo. Hlavným dôvodom bola vysoká ekonomická nerentabilnosť ich fungovania.

Kým celoročné náklady na chod stali mestskú pokladnicu 1, 28 milióna Sk, tak ročné príjmy z poplatku za pobyt dieťaťa mali byť 350 tisíc Sk.
Žiaden zákon nestanovuje mestskej samospráve povinnosť zriadiť a prevádzkovať takýto typ zariadenia, ktorý už ani nie je súčasťou predškolskej či zdravotníckej starostlivosti.
Impulzom k zrušeniu prevádzky bol aj nezáujem iných subjektov o túto aktivitu. Do výberového konania začiatkom roka 2004 nikto nepredložil svoj podnikateľský zámer.
V súčasnosti jasle navštevuje deväť detí. Zariadenie však po presťahovaní do iných priestorov má aj tak kapacitu len desiatich miest.
Jediným oficiálnym stanoviskom proti zrušeniu jaslí bolo písomné vyjadrenie poslankyne mestského parlamentu a predsedníčky jeho komisie sociálnej a bytovej Inge Eristavi-Novákovej. Apelovala aj na to, že jasle prevádzkujú okrem Nitry všetky ostatné sídla krajov v SR.

(jj)
 

Vyberte región