Za rok 2003 mesto Prešov vykázalo prebytok vyše 3, 9 milióna Sk

30.03.2004 Celý región

Prebytok v objeme vyše 3, 9 milióna Sk vykázalo mesto Prešov vo svojom rozpočtovom hospodárení za rok 2003. Správu o záverečnom účte hospodárstva mesta Prešo...
Prebytok v objeme vyše 3, 9 milióna Sk vykázalo mesto Prešov vo svojom rozpočtovom hospodárení za rok 2003. Správu o záverečnom účte hospodárstva mesta Prešov s týmto základným výsledkom schválili na svojom zasadnutí 29. marca členovia tunajšieho mestského zastupiteľstva.

Mestský parlament konštatoval, že k 31. decembru 2003 činil zostatok dlhodobých úverov sumu bezmála 259 miliónov Sk. Dlhodobý záväzok prešovskej samosprávy voči Štátnemu fondu rozvoja bývania predstavoval sumu vyše 32, 6 milióna Sk. Mesto evidovalo pohľadávky v objeme 419, 3 milióna Sk a oproti roku 2002 vzrástli o vyše 62, 6 milióna Sk. Dlhodobé nedoplatky súkromných osôb za nájomné byty z toho činili bezmála 42 miliónov Sk.
Za rok 2003 bol rozpočet mesta štyrikrát upravený uzneseniami zastupiteľstva a napokon ako vyrovnaný sa zastavil na objeme príjmov aj výdavkov vyše 1 miliardy 96, 2 milióna Sk. Výška prijatého cudzieho zdroja bola odobrená v objeme 93, 52 milióna Sk, napokon dosiahla sumu 45 miliónov Sk. Podarilo sa zvýšiť objem príjmov na vyše 1, 1 miliardy Sk. Výdavky boli napokon tiež vyššie, a to o asi štyri milióny Sk.
Schválenie účtovnej uzávierky mesta Prešov za rok 2003 a dosiahnutý výsledok rozpočtového hospodárenia odporúčal aj zodpovedný audítor.

(jj)
 

Vyberte región