Kronospan Slovakia vyhlásil výsledky svojej grantovej súťaže

30.03.2004 Celý región

Na realizáciu projektov troch mimovládnych organizácií (MVO) Slovenského skautingu - 49. zbor Geronimo, Slovenského cyklistického klubu a občianskeho združen...
Na realizáciu projektov troch mimovládnych organizácií (MVO) Slovenského skautingu - 49. zbor Geronimo, Slovenského cyklistického klubu a občianskeho združenia (OZ) Slniečkovo prispeje sumou po 20 tisíc Sk firma Kronospan Slovakia, s. r. o. , so sídlom v Ľuboticiach pri Prešove.

Ide o výsledok firemnej grantovej súťaže pod názvom Dar pre zdravý život, ktorý prezentovali 30. marca v Prešove.
Do premiérového podujatia sa prihlásilo dovedna 13 MVO z Prešova a okolia. Zdroje na podporu našiel Kronospan Slovakia v novej možnosti danej legislatívou, umožňujúcej aj fyzickým osobám darovať dve percentá zo svojich už odvedených daní.
Konateľ spoločnosti Dušan Šneider na vyhlásení výsledkov vyjadril spokojnosť s počtom prihlásených a s kvalitou podaných projektov. \"Na prvýkrát sme boli naozaj milo prekvapení, \" konštatoval.
Skauti chcú peniaze využiť na úpravy chodníkov v Lačnovskom kaňone. Cyklisti ich použijú na krytie nákladov spojených s označením Šarišského cyklistického okruhu značkami a informačnými panelmi. Slniečkovo uskutoční v detskej knižnici Rozprávka na sídlisku Sekčov v Prešove projekt Ekológia hrou - ekohodiny zábavou.
Hodnotiaca porota určila aj náhradné projekty, ak by sa víťazné z akýchkoľvek príčin nemohli uskutočniť. \"Čakateľmi\" na 20 tisíc Sk sa tak stalo OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí a Okresná rada Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Prešove.
Ďalšiu časť z dvoch percent odvedených daní Kronospan Slovakia ako súčasť nadnárodného rovnomenného holdingu zameraného na spracovanie dreva a výrobky z neho venoval Komunitnej nadácii (KN) v Prešove.

(jj)
 

Vyberte región