Poškodzovanie cudzej veci, krádeže, násilie voči manželke, nález munície,

01.04.2004 Celý región

Poškodzovanie cudzej veci - objasnenie\r\nPrípad oznámený 1.1.2004, kde došlo k poškodeniu listových schránok, teplovodu, dverí ako aj os. mot. vozidla v obytn...
Poškodzovanie cudzej veci - objasnenie
Prípad oznámený 1.1.2004, kde došlo k poškodeniu listových schránok, teplovodu, dverí ako aj os. mot. vozidla v obytnom bloku vo Vranove n/T so spôsobenou celkovou škodou 44.200, - Sk sa podarilo policajtom OR PZ Vranov n/T objasniť.

Páchateľ uvedeného skutku bol zistený 19-ročný Miloš O. z Vranova n/T, ktorému bolo vznesené obvinenie. Prípad bude vyšetrovať odbor skrát. vyšetrovania ÚJKP OR PZ Vranov n/T.

Krádež - vznesenie obvinenia
Dňa 30.3.2004 bolo policajným orgánom odd. skrát. vyšetrovania Snina ÚJKP OR
PZ Humenné vznesené obvinenie z trestného činu krádeže 21-ročnej Marcele P. , z Humenného, ktorého sa dopustila dňa 24.8.2003 o 20:00 hod tým, že odcudzila počas návštevy z bytu v Snine retiazku zo žltého kovu, finančnú hotovosť 2.000, - Sk a 100, - EUR, čím spôsobila celkovú škodu 10.000, - Sk. Vyšetruje odd. skrát. vyšetrovania Snina ÚJKP OR PZ v Humennom.

Krádež - vznesenie obvinenia
Dňa 30.3.2004 bolo policajným orgánom odd. skrát. vyšetr. Snina ÚJKP OR PZ Humenné vznesené obvinenie z trestného činu krádeže 29-ročnému Sergejovi H. a 26-ročnému Marekovi C. , obaja zo Sniny, ktorého sa dopustili dňa 16.2.2004 v čase okolo 10:30 hod tým, že vnikli cez oplotenie do objektu Vihorlat s.r.o. Snina a zo skladovej haly z kovovej bedne odcudzili 40 ks mosadzných kladiek, čím spôsobili Vihorlatu s.r.o. Snina škodu 40.840, - Sk. Vyšetruje odd. skrat. vyšetr. Snina ÚJKP Humenné.

Násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi - vznesenie obvinenia
Dňa 30.3.2004 bolo policajným orgánom odd. skrát. vyšetr. Snina ÚJKP OR PZ
Humenné vznesené obvinenie z trestného činu násilia proti skupine obyvateľov a
proti jednotlivcovi 42-ročnému Dušanovi B. , z Ubľe, okr. Snina, ktorého sa dopustil
opakovane tým, že v presne nezistenom období od roku 2002 ako aj dňa 6.3.2004
fyzicky napádal a vyhrážal sa nožom zabitím svojej manželke, ako aj svojej svokre.
Vyšetruje odd. skrát. vyšetr. Snina ÚJKP OR PZ Humenné.

Krádež vlámaním - vznesenie obvinenia
Policajtom OR PZ Poprad sa podarilo zistiť páchateľa krádeže vlámaním do nákl.
mot. vozidla AVIA oznámenej 28.3.2004 v Poprade so spôsobenou škodou 5.700, -
Sk . Ako páchateľ uvedeného skutku bol zistený a usvedčený 17-ročný Ferdinand M.
z Popradu, ktorý odcudzené veci odpredal neznámym osobám a získané finančné prostriedky použil pre vlastnú potrebu . Vyšetrovateľ ÚJKP OR PZ v Poprade ho dňa 29.3.2004 zadržal, vzniesol mu obvinenie a dňa 30.3.2004 bol umiestnený v cele policajného zadržania na OR PZ Poprad. Prípad dokumentuje ÚJKP OR PZ Poprad.

Nález munície :
Dňa 29.3.2004 o 18.15 hod. oznámila na linku 158 OR PZ Poprad obyvateľka z Veľkého Slavkova, okr. Poprad, že pred Obecný úrad v obci Veľký Slavkov doniesol okolo 17.30 hod. uvedeného dňa iný obyvateľ Veľkého Slavkova, muníciu, ktorú našiel na miestnom smetisku. Preverením bolo zistené, že sa jedná o delostreleckú mínu kal. 81 mm, pochádzajúcu z obdobia 2. svetovej vojny. Muníciu zneškodnil pyrotechnik PPÚ KR PZ Prešov.
Preveruje OO PZ Poprad.

Väzba:
Dňa 30.3.2004 bol rozhodnutím Okresného súdu v Prešove vzatý do väzby obvinený 39-ročný Jakub B. , zo Šindliara, okr. Prešov, 10 krát súdne trestaný, pre trestné činy porušovania domovej slobody a krádeže podľa § 238 ods. 1 a § 247 ods. 2, písm. a/ Tr. zákona, ktorých sa dopustil tým, že dňa 27.3.2004 o 22.00 hod. spoločne s troma doposiaľ nezistenými páchateľmi, bez použitia násilia vošli cez neuzamknutú bránku oplotenia na dvor rodinného domu v obci Hermanovce, okr. Prešov, kde z vešiaka na prádlo ukradli oblečenie, čím majiteľke spôsobili škodu 4 020. - Sk. Následne prešli cez neuzamknutú bránu na pozemok novostavby
rodinného domu bez popisného čísla nachádzajúceho sa pred Roľníckym družstvom v obci Hermanovce, kde kovovou tyčou vypáčili visací zámok na dverách dreveného skladu stavebného náradia, vošli dnu a ukradli kovový kufrík, predlžovacie káble, klince a hliníkový drôt, čím majiteľovi novostavby z Prešova, spôsobili škodu 4.000, -
Sk. Väzba je vykonávaná v ÚVV Prešov. Vyšetruje odd. skrát. vyšetrovania Sabinov
ÚJKP OR PZ Prešov.

Lúpež:
Dňa 26.3.2004 o 17.00 hod. došlo v Humennom k lúpežnému prepadnutiu 19-ročného mladíka, ktorý prechádzal po chodníku, kde ho napadli traja neznámi páchatelia, z ktorých dvaja mu vytočili ruky za chrbát a ďalší mu stiahol z ruky hodinky zn. TIMEX, s ktorými ušli na neznáme miesto. K zraneniu poškodeného nedošlo, bola mu spôsobená škoda 3.500. - Sk. Prípad poškodený oznámil na OO PZ Humenné dňa 26.3.2004.
Vyšetruje ÚJKP OR PZ Humenné.

Krádež vlámaním
Doposiaľ nezistený páchateľ v čase od 17:30 hod dňa 29.3.2004 do 06:30 hod
dňa 30.3.2004 v obci Spišský Štvrtok vykonal krádež vlámaním do predajne MIX a to to tým spôsobom, že kameňom rozbil sklenenú výplň výkladu, vzniknutým otvorom vnikol do priestorov predajne, z mraziaceho boxu ukradol kurčatá, kuracie stehná a rôzne mäsové výrobky, čím takto poškodenej firme COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš, s.d. divízia Spišská Nová Ves, spôsobil odcudzením a poškodením celkovo škodu cca 64.000, - Sk.

Krádež vlámaním
Dňa 30.3.2004 v čase od 12:50 hod do 13:10 hod v Kežmarku vykonal doposiaľ
neznámy páchateľ krádež vlámaním do bytu na 4 poschodí, kde vylomil vchodové
dvere, vnikol do priestorov bytu, odkiaľ odcudzil mobilný telefón zn. MOTOROLA
T 192 EMO, čím takto spôsobil poškodenej majiteľke celkovú škodu 6.000, - Sk. Miesto činu bolo obhliadnuté a zdokumentované. Prípad dokumentuje odd. skrát. vyšetrovania Kežmarok ÚJKP OR PZ v Poprade.

Krádež vlámaním
V čase od 16:30 hod dňa 25.3.2004 do 12:15 hod dňa 26.3.2004 doposiaľ
nezistený páchateľ vykonal krádež vlámaním do Základnej školy v Mestisku, okr. Svidník . Páchateľ vo výške 2,6 m vytlačil nezaistené okno budovy školy, odkiaľ odcudzil farebný televízor a video. Spôsobená škoda pre ZŠ v Mestisku činí 16.000, - Sk. Vyšetruje odd. skrát. vyšetrovania Svidník ÚJKP OR PZ Bardejov.

Krádež dreva:
Dňa 30.3.2004 o 14.00 hod. oznámil na OO PZ Chminianska Nová Ves, okr. Prešov, vedúci lesného obvodu Brežany, okr. Prešov, zamestnanec Lesnej správy, že v dobe od mesiaca december 2003 do 30.3.2004, doposiaľ neznámy páchateľ ukradol 24 ks stromov buka o celkovom objeme 56,23 mł z lesného porastu v katastri obce Šarišské Lužianky, okr. Prešov. Lesom SR, š.p. odštepný závod Prešov bola spôsobená škoda 200 000. -Sk. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Prešov.

Krádež vlámaním a porušovanie domovej slobody
V čase od 09:00 hod do 14:00 hod dňa 30.3.2004 doposiaľ nezistený páchateľ na
4. poschodí bytovej jednotky v Bardejove vykonal krádež vlámaním do dvoch bytov, tak že vypáčil dvere, z jedného bytu odcudzil 8.000, - Sk na hotovosti a rôzne šperky zo žltého kovu v hodnote 16.000, - Sk a následne z druhého bytu odcudzil 13.900, - Sk na hotovosti a rôzne šperky zo žltého kovu v hodnote 15.800, - Sk. Krádežou vecí z bytov bola spôsobená celková škoda vo výške 53.700, - Sk a poškodením vchodových dverí celková škoda vo výške 6.000, - Sk. Vyšetruje odbor skráteného vyšetrovania ÚJKP OR PZ Bardejov.

Krádež vlámaním
Dňa 30.3.2004 oznámila na OO PZ Prešov - juh obyvateľka z Prešova, že v čase oo 16:00 hod dňa 22.3.2004 do 12:30 hod dňa 30.3.2004 vykonal zatiaľ nezistený páchateľ krádež vlámaním do rodinného domu v obci Lesíček, okr. Prešov. Šetrením na mieste činu bolo zistené, že páchateľ vypáčil drevené dvere drevárne, ktorá je súčasťou domu, následne vnikol do domu, ktorý celý prehľadal a odkiaľ odcudzil rôzne kuchynské zariadenie oblečenie a farebný televízor, čím pre majiteľa domu spôsobil celkovú škodu vo výške 50.700, - Sk. Vyšetruje odd. skrat. vyšetr. OO PZ Prešov - juh ÚJKP OR PZ Prešov.
 

Vyberte región