Kúpele Štrbské Pleso ukončili hospodárenie v 1. polroku so stratou 965 000 Sk

30.08.2007 Poprad

Bratislava 30. augusta (TASR) - So stratou 965 000 Sk ukončila hospodárenie v 1. polroku akciová spoločnosť Kúpele Štrbské Pleso. Jej vedeniu sa postupne darí redukovať záporný hospodársky výsledok, ktorý v roku 2005 z ...
Klimatické Kúpele Štrbské Pleso sa zameriavajú predovšetkým na liečbu chorôb dýchacích ciest.
Valné zhromaždenie (VZ) akcionárov 20. júna 2007 schválilo úhradu straty za rok 2006 vo výške 4,089 milióna Sk tak, že 1,102 uhradí z ostatných kapitálových fondov a sumu vyše 2,987 milióna Sk preúčtuje na účet neuhradených strát z minulých rokov. Napriek tomu v 2. polrku zástupcovia štatutárnych orgánov očakávajú stabilnú ekonomickú a finančnú situáciu kúpeľnej spoločnosti.
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb ku koncu júna 2007 dosiali objem 11,47 milióna Sk a tvoria asi 50 % objemu tržieb celého minulého roka, oznámili predstavitelia spoločnosti. Pridaná hodnota predstavovala 3,71 milióna Sk, v roku 2006 bola 1,3 milióna Sk a v roku 2005 až 41,1 milióna Sk.
Podľa zverejnenej súvahy v skrátenom rozsahu spoločnosť k 30. júnu evidovala majetok v sume 640,55 milióna Sk. Hodnota neobežného majetku tvorila sumu 565,85 milióna Sk a najväčšiu položku tvoril dlhodobý hmotný majetok, 564,7 milióna Sk. Z objemu obežného majetku 74,56 milióna Sk hodnota krákodobých pohľadávok sa vyšplhala na 67,03 milióna Sk. Vlastné imanie a záväzky dovedna predstavovali 640,55 milióna Sk. Spoločnosť pri podnikaní využíva bankové úvery a výpomoci, ktoré k 30. júnu dosiahli 298,33 milióna Sk, v roku 2006 predstavovali 227,14 milióna Sk a rok predtým 115,42 milióna Sk.
 

Vyberte región