Popradská Tatravagónka zvyšuje dynamiku výroby i zamestnanosť

05.09.2007 Poprad

Poprad 5. septembra (TASR) - Tatravagónka, a. s. , Poprad zvýšila objem produkcie vo finančnom vyjadrení oproti vlaňajšku takmer o 45 %, čo súvisí s oživením záujmu o nákladné vagóny a podvozky po rokoch stagnácie.
Za 7 mesiacov tohto roka tržby spoločnosti dosiahli 2,025 miliardy Sk a celkový hospodársky výsledok 43 miliónov Sk. Ekonomický riaditeľ Michal Škuta informoval, že v porovnaní s minulým rokom je celkový hospodársky výsledok lepší o 156 miliónov Sk, čo vytvára dobré predpoklady na realizáciu investícií zameraných na ďalší rozvoj výroby a zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov.
Predstavenstvo spoločnosti vyčlenilo v tomto roku na investície viac ako 155 miliónov Sk. Vypracovaných bolo 52 projektov. Z významnejších investičných aktivít možno spomenúť nákup nového páliaceho stroja, počítačov, konštrukčných staníc, rekonštrukciu závodnej jedálne, bufetov a ďalšie.
V tomto roku plánuje Tatravagónka vyrábať 10 typov vagónov. Podľa vedúceho odboru riadenia výroby Vladimíra Sedláka k najnovším patrí typ TWIN, 6-nápravový kapsový vozeň na prepravu veľkorozmerných automobilových návesov. V septembri sa začne výroba vagónov Shimmns a Habbillns.
Spoločnosti produkuje tiež niekoľko typov podvozkov radu Y25 pre interné vagóny a tiež pre externých odberateľov. Ďalším typom je trojosový podvozok pre vagón Samms.
Podstatná časť výroby spoločnosti Tatravagónka je orientovaná na export do krajín západnej Európy. Medzi najzaujímavejších obchodných partnerov patria nemecké spoločnosti. Ďalší odberatelia sú vo Švajčiarsku, v Rakúsku, vo Švédsku, v Anglicku, v Českej republike, ale aj na Slovensku.
Dynamický rast výroby si vyžaduje nových zamestnancov, avšak Tatravagónka, podobne ako ďalšie strojárske firmy pod Tatrami, zápasí s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Do konca roka potrebuje doplniť takmer 500 robotníkov predovšetkým vo výrobných profesiách zvárač a obrábač kovov. V súčasnosti pracuje v Tatravagónke 1 523 interných a 227 externých zamestnancov. Priemerná mzda výrobných robotníkov je 22 170 Sk.
Podľa vedenia spoločnosti bude priaznivý vývoj pokračovať aj v ďalších rokoch. Tatravagónka má doposiaľ zazmluvnenú výrobu viac ako 2 000 vagónov na budúci rok a pred podpisom sú kontrakty na dlhodobú spoluprácu s najvýznamnejšími európskymi odberateľmi vagónov na roky 2009 až 2012.
 

Vyberte región