KRÁSA ŽIVOTU 2007

23.10.2007 Sabinov

Šarišské osvetové stredisko v Prešove a Úrad Prešovského samosprávneho kraja – Odbor kultúry usporiadali v nedeľu 14. 10. 2007 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Sabinove XXXIII. ročník regionálnej súťažnej ...
Na pôde Sabinova prítomných účinkujúcich i všetkých záujemcov o folklór privítala riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Sabinove Mgr. Magdaléna Miková a súťažnú prehliadku slávnostne otvoril riaditeľ Šarišského osvetového strediska v Prešove PhDr. Vladimír Husár.
Možnosť prezentovať sa na tohoročnej prehliadke využilo 400 účinkujúcich z 23 obcí okresov Prešov a Sabinov. Súťažilo sa v 3 kategóriách – obradovom folklóre ( 7 folklórnych skupín ), skupinovom speve ( 22 speváckych skupín ) a v kategórii sólistov spevákov súťažili 5 sólisti a 3 duetá.
Ich výkony hodnotila odborná porota, ktorej predsedal hudobný pedagóg a riaditeľ Základnej umeleckej školy vo Veľkom Šariši Ján Nastra. Kritériami ich hodnotenia boli dramaturgická výstavba programových čísel, štýl, charakter a čistota folklórnych prejavov, majúcich čo najbližšie k autentickej predlohe a celkový dojem z programového výstupu. Niekoľko postrehov z prehliadky dedinských folklórnych skupín nám povedal aj člen poroty choreograf Štefan Ferenc:“ Je potešiteľné, že každý rok je účasť súťažiacich veľmi vysoká. Tento rok sa znovu objavila aj nová folklórna skupina Jazero z Rožkovian. Úroveň niektorých speváckych skupín z roka na rok viditeľne stúpa ( SSk J. Príhodu z Petrovian, SSk Kendičan z Kendíc, SSk Malošarišanka z Malého Šariša a už tradične FSk Záborský zo Župčian ). Žiaľbohu sa to nedá povedať o obradovom folklóre. Tam úroveň každoročne je pomerne nízka, najmä čo sa týka pohybového prejavu. Vytrácajú sa tanečné zvyky a skupiny skôr stavajú na ľudovom divadle bez tanečných pasáží. Ak sa aj v čísle tancuje, tak len veľmi málo a účinkujúci majú dosť veľký problém zachovať charakter daného tanca. Mám pocit, že skupiny by v tomto smere mali byť iniciatívnejšie a ich snahou by malo byť vyhľadanie odbornej pomoci. Musím ešte veľmi pochváliť celkovú organizáciu daného podujatia “.
Mgr. art. Alena Paulusová, choreografka FS Šarišan, Prešov:“ Rada by som vyjadrila poďakovanie Šarišskému osvetovému stredisku v Prešove za zorganizovanie ďalšej úspešnej akcie Krása životu 2007. Vďaka zanietenosti pracovníkov ŠOS sa podarilo do prehliadky zapojiť veľký počet účinkujúcich - nositeľov ľudových tradícií z autentického prostredia. Organizovanie podujatí podobného zamerania má v dnešnej dobe obrovský zmysel, pretože si pomaly prestávame uvedomovať príslušnosť k národu a domácim tradíciám, zabúdame na kultúru, na ktorú môžeme byť právom pred celým svetom hrdí. Kým v niektorých regiónoch Slovenska záujem o ľudovú kultúru a tradície upadá, vďaka systematickej metodickej práci ŠOS v Prešove tento trend nepociťujeme. Prehliadka Krása životu vždy pritiahne do hľadiska množstvo divákov, ktorí ocenia kvalitné programy nositeľov tradícií. A takýchto bolo na prehliadke neúrekom. Organizátorom podujatia, ale aj všetkým účinkujúcim želáme do ďalších rokov veľa, veľa úspechov. “
Hlavnú cenu pre laureáta tejto prehliadky Folklórnej skupine ZÁBORSKÝ zo Župčian odovzdala vedúca Odboru kultúry Úradu Prešovského samosprávneho kraja Mgr. Eva Arvayová.
Podujatie je zaznamenané na DVD nosiči je súčasťou archívu Šarišského osvetového strediska v Prešove.
Na úspešnom priebehu sa finančnou podporou podieľali Ministerstvo kultúry SR a Úrad Prešovského samosprávneho kraja.

KRÁSA ŽIVOTU 2007 - výsledky:

Laureát prehliadky: Folklórna skupina ZÁBORSKÝ, Župčany

Kategória – obradový folklór:
1. miesto: FSk ŠOMKA a DRIENKA, Drienica - Svadba
2. miesto: FSk SEDLIČAN, Sedlice - Večarki pri muzike
2. miesto: FSk KRIVANY, Krivany - Život pohubi i napravi
3. miesto: FSk TICHOPOTOČAN, Tichý Potok - Od Bielej soboty do Veľkonočného pondelka

- za úspešné účinkovanie:
FSk DUBINA, Červenica pri Sabinove - Vianočna viľija
FSk SLAVKOVIANKA, Nižný Slavkov - V nedzeľu večar na dzedzine

Kategória – spevácke skupiny :
(ŽSS - ženská spev. skupina, MSS – mužská spev. skupina SSk – spevácka skupina – zmiešaná)

1. miesto: ŽSS KENDIČAN, Kendice
1. miesto: MSS Jožka Príhodu, Petrovany
2. miesto: MSS KENDIČAN, Kendice
2. miesto: MSS BREŽINA, Bertotovce
2. miesto: ŽSS MALOŠARIŠANKA, Malý Šariš
3. miesto: ŽSS DUBOVIČANKA, Dubovica
3. miesto: ŽSS Jožka Príhodu, Petrovany
3. miesto: SSk SEDLIČAN, Sedlice
3. miesto: MSS KEĽEMESKE FURMANI, Ľubotice
3. miesto: ŽSS JAVORINA, Malý Šariš

- za úspešné účinkovanie:
ŽSS VOĽANČAN - Jakubova Voľa, SSk HARŠAČAN – Záborské, SSk NEMCOVIANKA – Nemcovce, ŽSS ŠALGOVČAN – Uzovský Šalgov, MSS a ŽSS Fričovce, SSk RADAČIANKA – Radatice, ŽSS BUČIANKA – Lipovce, MSS JAVOREK – Nižný Slavkov, SSk JABLONKA – Pečovská Nová Ves, MSS JAZERO – Rožkovany
Kategória – sólo spev:
1. miesto: sólo spev - Jolana Palková, Malý Šariš
2. miesto: duo spev - Jana Čandová a Lýdia Fiľakovská, Sedlice
2. miesto: sólo spev - Jaroslav Ličák, Kendice
3. miesto: duo spev – Anna Timková a Marta Marchevská, Radatice

- za úspešné účinkovanie:
Pavol Čižmár – Červenica pri Sabinove, Ján Bombík – Záborské, duo Agáta Salayová a Helena Fedorková – Uzovský Šalgov, Jarmila Koľšovská – Župčany

Spracoval:
Mgr. Michal Kišeľák
metodik pre folklór, ŠOS Prešov
 

Vyberte región