Na Slovensko zavítajú ostatky dvoch významných svätcov z Grécka

31.10.2007 Prešov

S požehnaním najvyššieho predstaviteľa Pravoslávnej cirkvi na Slovensku Jeho Vysokopreosvietenosti Jána, arcibiskupa prešovského a Slovenska a Jeho Preosvietenosti Georgija, biskupa michalovského sa v dňoch 3. – 8. novembra ...
Ostatky na Slovensko zavítajú z mužského kláštora

Sväté ostatky na Slovensko prinesie archimandrita Timotej, predstavený (igumen) mužského kláštora ctihodného Jána Ruského, ktorý sa nachádza na severe Grécka neďaleko mesta Thessaloniki a Svätej Hory Athos na Chalkidikách na polostrove Kassandra.
Mnísi v tomto kláštore vedú život v súlade s pravoslávnou mníšskou tradíciou a poriadkom (typikonom) podľa vzoru Svätej Hory Athos. Od roku 1992 sa v kláštore nachádzajú aj sväté ostatky ctihodného Jána Ruského. Je to malá časť ruky, ktorú darovala Cirkevná obec v Novom Prokopi sa ostrove Évia, po zázračnom zjavení sa svätca. Príchod jeho ostatkov do pustovne bol sprevádzaný niekoľko dní trvajúcou vôňou a mnohými zázrakmi v rodinách zbožných kresťanov.

Pár slov o svätých ostatkoch

Pravoslávna cirkev od apoštolskej doby až dodnes pripisovala veľkú úctu svätým a ich svätým ostatkom (moščiam). Keď sa v našej Cirkvi hovorí o ostatkoch svätých, myslí sa tým telesný pozostatok, ktorý zanechávajú svätí po ich odchode k Hospodinovi (Pánovi). Tieto telesné pozostatky, relikvie alebo mošči (neporušené celé telo svätca), ešte počas života boli preniknuté milosťou Svätého Ducha a stali sa nositeľom Božej Milosti, ktorá pretrváva aj po smrti svätca. Dodnes sa pri nich dejú zázraky (rôzne uzdravenia ľudí, ktorým lekári už nedávali nádej; neplodné matky rodia zdravé deti a pod. ), vydávajú príjemnú vôňu, vyteká z nich voňavý olej (tzv. myro). Súčasná veda nevie tento jav objasniť. Ostatky svätých sú pre nás nielen mostom komunikácie s Božou Milosťou, ale zároveň sú svedectvom o nebeskom – rajskom obydlí. Taktiež sú potvrdením druhého príchodu Isusa Christa v deň súdny. Prečo? Lebo svojou neporušenosťou nám hlásajú večnú existenciu tiel, ktorú získame pri druhom príchode od Hospodina, aby sa človek, telom aj dušou radoval v kráľovstve nebeskom.
Ostatky majú v kláštore vo veľkej úcte. Svedčia o tom aj slová predstaveného kláštora, archimandritu Timoteja: „Pravoslávni mnísi ako strážcovia, stáročia chránime v našich kláštoroch tieto neporušené poklady, ktorými sú sväté ostatky našich svätých mužom a žien. Aj my teda, ako ich ponížení služobníci, Vám prinášame pre Vaše posvätenie do miestnej Cirkvi na Slovensku, sväté ostatky Ctihodného Jána Ruského Vyznávača a svätého veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho a želáme si, aby ich modlitby boli so všetkými Vami a na slávu Trojjediného Boha. Amen. “

Program Púte svätých ostatkov
ctihodného Jána Ruského Vyznávača a veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho
v dňoch od 3. – 8. novembra 2007

3. novembra 2007 (sobota)
17.00 – 19.00 hod. - slávnostné prijatie svätých ostatkov v katedrálnom chráme svätého Alexandra Nevského v Prešove, večerná bohoslužba, beseda

4. novembra 2007 (nedeľa)
09.30 hod. - Svätá archijerejská Liturgia, po Liturgii prevoz do Humenného
15.00 – 17.00 hod. - slávnostné prijatie svätých ostatkov v chráme svätých Cyrila a Metoda v Humennom, večerná bohoslužba, beseda
18.00 – 19.30 hod. - slávnostné prijatie svätých ostatkov v chráme Nanebovstúpenia Isusa Christa v Snine, večerná bohoslužba, beseda

5. novembra 2007 (pondelok)
08.00 – 10.30 hod. - slávnostné prijatie svätých ostatkov v chráme Záštity Presvätej Bohorodičky v Košiciach, Svätá Liturgia, beseda
17.00 – 17.45 hod. - slávnostné prijatie svätých ostatkov v náhradných priestoroch PCO Krompachy
18.00 – 19.30 hod. - slávnostné prijatie svätých ostatkov v chráme Nanebovstúpenia Isusa Christa v Slovinkách, večerná bohoslužba, beseda

6. novembra 2007 (utorok)
17.00 – 18.00 hod. - slávnostné prijatie svätých ostatkov v chráme Povýšenia Čestného Kríža v Poprade, beseda
19.00 – 20.30 hod. - slávnostné prijatie svätých ostatkov v chráme svätého Klimenta Ochridského v Spišskej Novej Vsi, večerná bohoslužba, beseda

7. novembra 2007 (streda)
11.00 – 13.00 hod. - beseda so študentmi v aule Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove, Masarykova 15
16.00 – 19.00 hod. - slávnostné prijatie svätých ostatkov v katedrálnom chráme svätých Cyrila a Metoda v Michalovciach, večerná bohoslužba, beseda
21.00 – 02.00 hod. - slávnostné prijatie svätých ostatkov v chráme svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa na Kňazskom seminári v Prešove, celonočné bdenie pri príležitosti sviatku svätého Dimitrija Solúnskeho

8. novembra 2007 (štvrtok)
09.00 – 11.30 hod. - slávnostné prijatie svätých ostatkov v chráme svätého veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho v obci Medvedie, Svätá Liturgia, beseda
13.00 – 14.15 hod. - návšteva Detského domova svätého Nikolaja v Medzilaborciach
14.30 – 15.30 hod. - slávnostné prijatie svätých ostatkov v chráme Svätého Ducha v Medzilaborciach
16.30 – 18.00 hod. - slávnostné prijatie svätých ostatkov v chráme Svätej Trojice vo Svidníku
19.00 – 20.30 hod. - slávnostné prijatie svätých ostatkov v chráme Záštity Presvätej Bohorodičky vo Varadke
Zmena programu vyhradená

Kto je ctihodný Ján Ruský Vyznávač?

Ctihodný Ján, tak ako aj ďalší naši svätí nerobil nič „zvláštne“, no žijúc v duchu pravoslávnej Cirkvi, celou svojou dušou a mysľou miloval Isusa a snažil sa žiť podľa Jeho evanjelia. Pochádza z Kyjeva na Ukrajine. Narodil sa približne v roku 1690. V mladom veku sa dostal do vojska, aby slúžil vlasti a chránil ju pred útokmi Moslimov, Turkov a Tatárov. Bol však porazený a vzatý do zajatia Turkmi. Tí ho predali ako otroka do oblasti Kappadokie, do mesta Prokópio, kde slúžil u jedného tureckého Pašu.
Svätý Ján bol silný a odvážny duchom. Vďaka tomu pretrpel všetku zlobu týchto ľudí, ktorí ho mučili hroznými spôsobmi, čím ho chceli donútiť konvertovať na islam. Ctihodný Ján to však nielenže neprijal, ale vediac, že len Christos zachraňuje, s odvahou vyznal svojho Spasiteľa a hovoril im: „Svoju hlavu vám dám, moju vieru však nie“. Všetkých prítomných prekvapila táto odpoveď, no keďže si ho obľúbili za jeho usilovnosť a čestnosť, nevzali mu život. Rodine tureckého Pašu sa začalo dariť omnoho viac a zásluhy pripisovali Jánovým modlitbám k jeho kresťanskému Bohu. V noci chodieval do neďalekej kaplnky svätého Juraja. So svojím duchovným otcom Zosimom slúžili Božskú Liturgiu. Takto potvrdil, že žijúc v spojení s pravou vierou, ďaleko od heréz, účasťou na sviatostnom živote, vtedy a len vtedy všetka táto námaha prináša skutočné ovocie, ktorým je Svätosť. Skúška otroctva, ako aj každá skúška v živote nie je trestom Božím, ale príležitosťou posvätenia a vyznania.
Svoju dušu Ján odovzdal Pánovi 27. mája 1730. Po 3 rokoch jeho duchovný otec videl Jána vo sne, ako mu hovorí, že jeho telo ostalo v hrobe neporušené. Keď kresťania otvorili hrob, miestom sa rozprestierala neopísateľná vôňa a jeho telo našli neporušené – nerozložené a vytekalo z neho myro. Odvtedy svätý Ján koná mnoho zázrakov pre velebenie Božieho mena.

Bližšie informácie o podujatí získate na internetovej stránke http://bpm.orthodox.sk

Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS je organizácia, ktorá má na Slovensku už dlhoročnú históriu a na základe skúsenosti pracuje s mládežou a pomáha tak pri jej dobrom a kresťanskom formovaní a začlenení mladých ľudí do života Cirkvi.

Alexander Omaska
prezident Bratstva
 

Vyberte región