Prešovský poslanecký maratón trval takmer 14 hodín

28.04.2016 Prešov

Prešov 28. apríla (TASR) – Novým riaditeľom Zariadenia pre seniorov Harmónia Prešov – Cemjata sa s platnosťou od 2. mája stane Dušan Demčák. Do súťaže o tento post sa prihlásili štyria uchádzači, na výberovom konaní sa zúčastnili dvaja. Päťčlenná výberová komisia dala všetkých päť svojich hlasov práve Demčákovi. Jeho nomináciu schválili aj poslanci prešovského mestského zastupiteľstva v stredu 27. apríla vo večerných hodinách.

Demčák je 22 rokov starostom obce Zlatá Baňa v okrese Prešov. Podľa jeho vyhlásenia sa tohto mandátu vzdá na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré zvolal na 1. mája. Dôvodom odstúpenia z postu starostu je skutočnosť, že v poslednom volebnom období nezískal politickú podporu poslancov, čo brzdí rozvoj obce. Preto sa rozhodol, že to bude on, kto túto patovú situáciu v záujme dobrého fungovania samosprávy vyrieši odchodom. Ako uviedol, pre funkciu, ktorá sa na Cemjate uvoľnila, má požadované vzdelanie a na poste starostu získal dostatočné skúsenosti s prácou s ľuďmi.

V zariadení pre seniorov chce vytvoriť také podmienky pre klientov, aby sa im dostali čo najlepšie sociálne služby. Nemá obavy z toho, že jeho predchodca odišiel z dôvodu finančného poddimenzovania zariadenia. „V sociálnej oblasti nie je vždy priorita financovanie. Ak klient leží na super novom polohovateľnom lôžku, je to dobre, ale ak personál nemá na správnom mieste srdiečko, tak klient nedostane to, čo by mal. Preto by som chcel, aby personál bol aj vzdelaný a skúsený, ale aby vedel tiež odovzdávať klientom to, čo potrebujú a očakávajú,“ povedal Demčák. Vyjadril presvedčenie, že mesto ako zriaďovateľ zariadenia bude inovovať komunitný plán sociálnych služieb, v rámci čoho sa zadefinujú rozvojové ciele.

Prešovskí poslanci v neskorých nočných hodinách nezahlasovali za prenajatie zimného štadióna a velodromu uchádzačom bez verejnej súťaže. Prijali uznesenie, že na takýto prenájom musí byť vypísaná verejná obchodná súťaž za podmienok schválených v mestskom zastupiteľstve.

V napätej atmosfére neprešiel ani návrh primátorky Andrey Turčanovej na odvolanie dvoch konateľov spoločnosti Prešov Real „z dôvodu zvýšenia efektívnosti a zabezpečenia transparentnosti fungovania obchodnej spoločnosti“. Nenašiel sa ani dostatočný počet hlasov za zmenu Zakladateľskej listiny tejto spoločnosti, ktorá mala vrátiť stav, keď Prešov Real mal iba jedného konateľa a súčasne riaditeľa.

Rokovanie zastupiteľstva trvalo takmer 14 hodín a nezaobišlo sa bez slovných invektív.
 

Vyberte región