Mladým liberálom sa pozdáva aktívne euroobčianstvo

11.11.2007 Prešov

Prešov 11. novembra (TASR) - Aktívne euroobčianstvo je podľa účastníkov víkendového semináru v Prešove jednou z možných foriem participácie mladých ľudí na veciach verejných v zjednotenej Európe.
Na seminári nazvanom Význam zjednocovania Európy rozobrali aj také okruhy otázok, ako je európska identita, spoločné hodnoty a perspektívy Európskej únie z pohľadu mladých ľudí.
Podujatie pripravilo nezávislé občianske združenie Mladí liberáli (ML) v spolupráci s partnerskou nadáciou Friedrich Naumann Stiftung a Klubom mladých Európanov Praha v rámci projektu European Citizenship (Európske občianstvo) podporovaného programom Európskej komisie pod názvom Európa pre občanov.
Podľa podpredsedu ML Richarda Švihuru projekt bude pokračovať workshopom na tému Európske občianstvo/Euro a Slovensko, ktorý sa uskutoční v piatok 16. novembra v Bratislave. Predmetom prednášok a diskusií bude aj problematike prijatia eura v SR a vplyv jednotnej meny na euroobčianstvo.
 

Vyberte región