Odhalené pašované cigarety a alkohol

Colnica 11.05.2009 1158 Prešov
Odhalené pašované cigarety a alkohol

Pri týchto koordinovaných akciách v spolupráci s policajtmi Úradu hraničnej a cudzineckej polície bolo na rôznych miestach v územnej pôsobnosti Colného úradu Prešov zabezpečených celkom 60 000 ks cigariet rôznych značiek s tabakovým povrazcom v d ...

Prezentácia CÚ Prešov príležitosti 5. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

Colnica 04.05.2009 1205 Prešov
Prezentácia CÚ Prešov príležitosti 5. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

Vstup SR do EÚ v máji 2004 priniesol otvorenie hraníc s krajinami Európskej únie a voľný pohyb tovaru. Colné hraničné kontroly sa tak stali minulosťou. Jedine na našej najstráženejšej hranici s Ukrajinou, ktorá je vstupnou bránou do EÚ, sa činnos ...

Colníci si pripomínajú 5. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

Colnica 24.04.2009 1085 Prešov
Colníci si pripomínajú 5. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

Táto prezentácia bude prebiehať prostredníctvom priamej komunikácie vodičov zastavených vozidel s hliadkujúcimi colníkmi. Dopravný servis bude vodičov v tento deň presne informovať o stanovištiach jednotlivých colníckych hliadok.Účelom akcie nie ...

Záchyt alkoholu.

Colnica 06.04.2009 850 Prešov
Záchyt  alkoholu.

V čase o 14.30 hod zastavila táto hliadka na štátnej ceste v obci Kračúnovce motorové dodávkové vozidlo zn. IVECO bielej farby imatrikulované v Ukrajine, ktoré viedol 42 - ročný vodič ukrajinskej národnosti.Dôkladnou kontrolou vozidla bolo zisten ...

Oznam Colného úradu Prešov pre podnikateľskú verejnosť

Colnica 04.04.2009 1058 Celý región
Oznam Colného úradu Prešov pre podnikateľskú verejnosť

Colný kódex Spoločenstva ukladá povinnosť podať vývozné colné vyhlásenie v elektronickej forme. Od tohto dňa musia všetky hospodárske subjekty podávať vývozné colné vyhlásenie len elektronicky. Elektronické colné vyhlásenia už nebudú mať papierov ...

Záchyt ukrajinských cigariet

Colnica 24.03.2009 953 Celý región
Záchyt  ukrajinských cigariet

V čase o 13.00 hod. zastavila hliadka osobné motorové vozidlo značky Škoda Favorit bielej farby, so slovenským evidenčným číslom, ktoré riadil 39–ročný Prešovčan.Colníci po vykonaní dôkladnej kontroly batožinového priestoru a vnútornej časti moto ...

Záchyt cigariet a liehu

Colnica 13.03.2009 952 Bardejov
Záchyt  cigariet a liehu

V čase o 22.30 zastavila táto hliadka na štátnej ceste v obci Kapušany pri Prešove biely automobil značky Mercedes Sprinter imatrikulovaný v Ukrajine, ktoré viedol vodič ukrajinskej národnosti.Vo vozidle, ktoré prevážalo ďalších občanov ukrajinsk ...

Upozornenie na zmeny v zákone o spotrebnej dani z liehu a o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Colnica 03.03.2009 1431 Celý región
Upozornenie na zmeny v zákone o spotrebnej dani z liehu a o spotrebnej dani z minerálneho oleja

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 52/2009 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. ...

Zadržané cigarety z Ukrajiny

Colnica 20.02.2009 1147 Prešov
Zadržané cigarety z Ukrajiny

V čase o 23.45 hod. hliadka zastavila osobné motorové vozidlo značky DEAWOO LANOS striebornej metalízy. Colníci za pomoci dostupných technických prostriedkov vykonali dôkladnú kontrolu vnútorných časti motorového vozidla a batožinového priestoru, ...

Záchyt neoznačeného spotrebiteľského balenia liehu

Colnica 17.02.2009 881 Prešov
Záchyt  neoznačeného spotrebiteľského balenia liehu

Pri kontrolách, ktoré boli vykonané v nákupných strediskách predmetného obchodného reťazca súčasne v Prešove, v Medzilaborciach, v Humennom a vo Vranove nad Topľou, colníci zabezpečili spolu 69 kusov spotrebiteľských balení liehu, ktoré neboli oz ...

Vyberte región