Perzekúcie a prenasledovanie cirkvi sa obrátili proti režimu

História 17.11.2009 499 Celý región
Perzekúcie a prenasledovanie cirkvi sa obrátili proti režimu

Perzekúcie a prenasledovanie spôsobili, že \"najsilnejší opozičný prúd bol práve v katolíckej cirkvi, katolíckom disente, medzi laikmi a v tajnej cirkvi, \" myslí si Patrik Dubovský z Ústavu pamäti národa (ÚPN). Slovensko malo podľa neho veľkú vý ...

MISTRÍKOVÁ: Ľudia na námestiach v novembri 1989 vedeli, čo nechcú

História 17.11.2009 369 Celý región
MISTRÍKOVÁ: Ľudia na námestiach v novembri 1989 vedeli, čo nechcú

Za pochodu sa museli učiť zvládať náročné politické problémy aj vedúce osobnosti Novembra \'89. \"Nemali žiadne skúsenosti a prirodzene robili všetko preto, aby tieto skúsenosti boli schopní sanovať aspoň tam, kde to bolo nevyhnutné. A stať sa mi ...

TATÁR: V novembri \'89 dostalo dobro a zlo rovnakú šancu

História 17.11.2009 433 Celý región
TATÁR: V novembri \'89 dostalo dobro a zlo rovnakú šancu

\"Bol len koniec nadvlády zla a neslobody. Dobro a zlo dostalo rovnakú šancu a tú napĺňame my, ktorí sme ju dostali, \" nazdáva sa.Optimizmus z tej doby však musí byť spojený aj s ostražitosťou verejnosti, pretože ľudia nie sú imúnni voči dvojtvá ...

Dvadsať rokov od Nežnej

História 17.11.2009 366 Celý región
Dvadsať rokov od Nežnej

Na štátnej úrovni žiadne veľké oslavy nikto neorganizuje, čo je logické i symbolické.Po páde koaličnej vlády Mirka Topolánka uprostred českého predsedníctva v EÚ má Česko dlhodobo iba dočasnú úradnícku vládu Jana Fischera. A prezident Václav Klau ...

Udalosti súvisiace so 17. novembrom 1989

História 17.11.2009 394 Celý región
Udalosti súvisiace so 17. novembrom 1989

Táto udalosť sa stala základným medzníkom pádu socialistického zriadenia na území vtedajšej Československej socialistickej republiky.TASR prináša prehľad udalostí, ktoré súviseli so 17. novembrom 1989 a pádom socializmu. Chronológia sa začína uda ...

Peter Zaťko a Imrich Karvaš boli ďalšími významnými osobnosťami SNP

História 28.08.2009 814 Celý región
Peter Zaťko a Imrich Karvaš boli ďalšími významnými osobnosťami SNP

Boli to národohospodár dr. Ing. Peter Zaťko a národohospodár a finančník, prvý guvernér Slovenskej národnej banky JUDr. Imrich Karvaš.Peter Zaťko, významný národohospodár Slovenska v rokoch 1938-1945, sa narodil 17. októbra 1903 v hornoliptovskej ...

Július Nosko a Mikuláš Ferjenčík, významné osobnosti SNP

História 28.08.2009 1073 Celý región
Július Nosko a Mikuláš Ferjenčík, významné osobnosti SNP

Július Nosko sa narodil 8. júna 1907 v mestečku Tisovec. V roku 1926 zmaturoval na Vyššej hospodárskej škole v Košiciach a hlavne z finančných dôvodov v štúdiu pokračoval na Vojenskej akadémii v Hraniciach, kde 29. júla 1928 slávnostne absolvoval ...

Protipartizánske oddiely Edelweiss a Jozef

História 28.08.2009 1054 Celý región
Protipartizánske oddiely Edelweiss a Jozef

Ich úlohou bolo potlačenie odporu povstalcov a represie voči civilnému obyvateľstvu na okupovanom území.Koncom septembra 1944 sa v Žiline začala formovať protipartizánska jednotka majora grófa Erwina Thun – Hohensteina Edelweiss. Jednotka pozostá ...

Slobodný slovenský vysielač prispel v prvých dňoch k organizovaniu SNP

História 28.08.2009 634 Celý región
Slobodný slovenský vysielač prispel v prvých dňoch k organizovaniu SNP

Vypuknutie povstania urýchlil fakt, že slovenské hranice 29. augusta 1944 prekročili nemecké okupačné vojská. Po 15.00 h vojenské ústredie vydalo rozkaz na najprísnejšiu bojovú pohotovosť vojenských posádok. Večer po rozhlasovom prejave generála ...

MUDr. Nábělek bol poprednou postavou SNP

História 28.08.2009 563 Celý región
MUDr. Nábělek bol poprednou postavou SNP

Ludvík Nábělek sa narodil 10. mája 1896 v Kroměříži. Po štúdiu na tamojšom gymnáziu odišiel na Lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. V roku 1920 získal titul MUDr. V nasledujúcich rokoch pôsobil na Slovensku. V rokoch 1924-39 bol lekárom ...

Vyberte región