Spišský hrad – poklad Slovenska

Navštívte 31.12.2008 1126 Levoča
Spišský hrad – poklad Slovenska

Spišský hrad, v minulosti známy ako castrum Scypus alebo Scepeswara, patrí medzi najrozsiahlejšie hradné komplexy Európy a je najväčším hradom na Slovensku. Má obdivuhodnú rozlohu - viac ako 41tis. m2. No nielen vďaka tomu bol hrad v roku 1993 za ...

Evanjelické kolégium v Prešove

Navštívte 31.12.2008 2177 Prešov
Evanjelické kolégium v Prešove

O založení prešovského evanjelického kolégia rozhodli delegáti hornouhorských protestantských stavov na zasadnutí v Košiciach 18. novembra 1665. Zamýšľali zriadiť vyššiu evanjelickú školu, ktorá mala byť dôstojnou protiváhou jezuitskej univerzity ...

Rímskokatolícky farský kostol sv. Mikuláša v Prešove

Navštívte 26.12.2008 1435 Prešov
Rímskokatolícky farský kostol sv. Mikuláša v Prešove

Chrám je gotickým trojlodím, tzv. sieňovým kostolom, ktoré boli rozšírené predovšetkým v nemeckých oblastiach. V minulosti ho považovali za jeden z najdokonalejších sieňových kostolov v bývalom Uhorsku a spomedzi stavieb rovnakého typu na Slovens ...

Vyberte región