Levoča – mesto viacerých naj

Navštívte 03.01.2009 784 Levoča
Levoča – mesto viacerých naj

V tomto meste sa nachádza najvyšší hlavný gotický oltár na svete, najväčšie námestie v Európe so stredovekým tvarom obdĺžnika o stranách v pomere 3:1, jeho historické jadro bolo v roku 1950 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu a má takmer k ...

Červený kláštor

Navštívte 01.01.2009 731 Stará Ľubovňa
Červený kláštor

Postavený bol v 14. storočí. Bol sídlom kartuziánskeho a kamaldulskeho rádu a mal funkciu hospitalu a ubytovne.Zakladateľom tohto krásneho kláštora sa stal roku 1319 magister Kokoš z rodu Berzeviczyovcov. Bol v poradí druhým kláštorom rehole kart ...

Spišský hrad – poklad Slovenska

Navštívte 31.12.2008 1132 Levoča
Spišský hrad – poklad Slovenska

Spišský hrad, v minulosti známy ako castrum Scypus alebo Scepeswara, patrí medzi najrozsiahlejšie hradné komplexy Európy a je najväčším hradom na Slovensku. Má obdivuhodnú rozlohu - viac ako 41tis. m2. No nielen vďaka tomu bol hrad v roku 1993 za ...

Evanjelické kolégium v Prešove

Navštívte 31.12.2008 2181 Prešov
Evanjelické kolégium v Prešove

O založení prešovského evanjelického kolégia rozhodli delegáti hornouhorských protestantských stavov na zasadnutí v Košiciach 18. novembra 1665. Zamýšľali zriadiť vyššiu evanjelickú školu, ktorá mala byť dôstojnou protiváhou jezuitskej univerzity ...

Rímskokatolícky farský kostol sv. Mikuláša v Prešove

Navštívte 26.12.2008 1449 Prešov
Rímskokatolícky farský kostol sv. Mikuláša v Prešove

Chrám je gotickým trojlodím, tzv. sieňovým kostolom, ktoré boli rozšírené predovšetkým v nemeckých oblastiach. V minulosti ho považovali za jeden z najdokonalejších sieňových kostolov v bývalom Uhorsku a spomedzi stavieb rovnakého typu na Slovens ...

Vyberte región