Subjekty cestovného ruchu v Tatrách ponúkajú spoločný produkt

Navštívte 29.05.2011 138 Poprad
Subjekty cestovného ruchu v Tatrách ponúkajú spoločný produkt

Vysoké Tatry 29. mája (TASR) – V tatranskom regióne zaznamenali nárast ubytovaných hostí od začiatku tohto roku o viac ako 11 percent. „Tá sezóna pritiahla návštevníkov do Vysokých Tatier a bola priaznivejšia, než sme čakali,“ zhodnotil riaditeľ ...

HÔRKA: Prírodná rezervácia Primovské skaly ukrýva rastliny európskeho významu

Navštívte 09.04.2011 448 Poprad
HÔRKA: Prírodná rezervácia Primovské skaly ukrýva rastliny európskeho významu

Hôrka 9. apríla (TASR) – V katastri obce Hôrka je na ploche zhruba 7,6 hektára situovaná prírodná rezervácia zvaná Primovské skaly. Starosta obce Vladimír Boška informoval, že sa tu nachádzajú okrem iného aj dve veľmi vzácne rastlinky poniklec ot ...

NOVÁ SEDLICA: Turistov priláka hlavne príroda a okolité kultúrne pamiatky

Navštívte 25.09.2010 333 Snina
NOVÁ SEDLICA: Turistov priláka hlavne príroda a okolité kultúrne pamiatky

Jednou z nich je Stužica, ktorá je vzdialená niekoľko kilometrov od obce.Národná prírodná rezervácia Stužica sa rozprestiera v okolí vrchu Kremenec s nadmorskou výškou 1221 metrov. Na spomínanom kopci je osadený stĺp, ktorý pripomína, že sa tu sc ...

Hradný kopec Čičva a jeho dejiny

Navštívte 10.09.2010 296 Celý región
Hradný kopec Čičva a jeho dejiny

Na pomyselnej prechádzke v čase tu môžeme stretnúť roľníkov mladšej doby kamennej (polovica 5. tisícročia pred Kr. ), navštíviť mohutné hradisko kultúry Gáva z mladšej a neskorej doby bronzovej (13. – 8. stor. pred Kr. ), uvidieť prvých osídlenco ...

Plavečský hrad

Navštívte 04.01.2009 848 Stará Ľubovňa
Plavečský hrad

Jeho meno nám pripomína bojový kmeň Polovcov ( Plavcov ), ktorý tu v 13. storočí, kedy sa postupom kolonizácie posunula uhorská hranica od Soľnohradu na sever k rieke Poprad, tvoril pohraničnú stráž.Hrad bol postavený okolo roku 1294 ako pohranič ...

Kaštieľ v Humennom

Navštívte 04.01.2009 833 Humenné
Kaštieľ v Humennom

Prvá zmienka o kaštieli ako o kúrií je z roku 1449. Je však pravdepodobné, že už na prelome 13. a 14. storočia stál na tomto mieste „hrad“ - sídlo mocných zemepánov - Drugethovcov, ktorí vlastnili Humenné a okolie i neďaleké hrady. O jeho vzhľade ...

Drevené kostolíky – dedičstvo východného Slovenska

Navštívte 04.01.2009 1312 Celý región
Drevené kostolíky – dedičstvo východného Slovenska

Práve preto má dnes mnoho podôb a tvárí. V priebehu dlhých stáročí vznikali tu cenné pamiatky, z ktorých mnohé nesporne patria do klenotnice svetovej kultúry. Jej významnou súčasťou sú drevené kostolíky, ktoré sa svojou originalitou zaradili medz ...

Brekov

Navštívte 03.01.2009 704 Celý región
Brekov

V priestore hradného vrchu sa v ranom stredoveku nachádzalo slovanské hradisko s oválno-elipsovitým pôdorysom. Najstarší písomný doklad o dedine je totožný so záznamom o hrade Brekov z roku 1307 a z roku 1314. Podľa obsahu oboch zápisov je zrejmé ...

Levoča – mesto viacerých naj

Navštívte 03.01.2009 758 Levoča
Levoča – mesto viacerých naj

V tomto meste sa nachádza najvyšší hlavný gotický oltár na svete, najväčšie námestie v Európe so stredovekým tvarom obdĺžnika o stranách v pomere 3:1, jeho historické jadro bolo v roku 1950 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu a má takmer k ...

Červený kláštor

Navštívte 01.01.2009 712 Stará Ľubovňa
Červený kláštor

Postavený bol v 14. storočí. Bol sídlom kartuziánskeho a kamaldulskeho rádu a mal funkciu hospitalu a ubytovne.Zakladateľom tohto krásneho kláštora sa stal roku 1319 magister Kokoš z rodu Berzeviczyovcov. Bol v poradí druhým kláštorom rehole kart ...

Vyberte región