Staré značky na autách sa musia vymeniť do konca tohto roka

Polícia 09.07.2004 363 Celý región
Staré značky na autách sa musia vymeniť do konca tohto roka

V Prešovskom kraji nevymenilo staré značky na motorových vozidlách vyše 69 tisíc majiteľov, pritom ku 7. júlu evidujú okresné dopravné inšpektoráty v kraji takmer 219 700 vozidiel. Najvyšší počet tých, ktorí si túto povinnosť musia splniť do 31. ...

Skrátenie dane a poistného – vznesenie obvinenia, krádež vlámaním , lúpež

Polícia 08.07.2004 364 Celý región
Skrátenie dane a poistného – vznesenie obvinenia, krádež vlámaním , lúpež

Dotyčný tým, že ako konateľ a zodpovedný pracovník vystupujúci za istú spoločnosť so sídlom v Snine v mesiaci september 2001 a opakovene v mesiaci december 2001 uskutočnil zdaniteľné plnenie – vyskladnenie liehovín, no v prvom prípade nevyhotovil ...

Krádež vlámaním a požiar, nález munície

Polícia 07.07.2004 362 Celý región
Krádež vlámaním a požiar, nález munície

V čase od 00.25 do 04.20 hod. dňa 6.7.2004 došlo ku krádeži vlámaním a následnému požiaru v predajni papiera ZENIT nachádzajúcej sa na terase obchodného domu DRUŽBA v Starej Ľubovni. Do predajne po rozbití sklenenej výplne okna vnikol doposiaľ ne ...

Tabuľky s evidenčným číslom vozidla

Polícia 07.07.2004 337 Celý región
Tabuľky s evidenčným číslom vozidla

Súčasné tabuľky s evidenčným číslom zostávajú v platnosti naďalej. Budú platné aj po vstupe do únie.Vodiči sú povinní vymeniť si iba „ staré“ značky, vydané pred 1. aprílom 1997 a to do konca roka. , t. j. do 31.12. 2004 . Z vyššie uvedeného vypl ...

Policajná akcia, týranie blízkej osoby a zverenej osoby, krádež vozidla

Polícia 06.07.2004 446 Celý región
Policajná akcia, týranie blízkej osoby a zverenej osoby, krádež vozidla

Policajná akcia : V čase od 10.00 hod. dňa 2.7.2004 do 14.00 hod. dňa 4.7.2004 bola na teritóriu mesta Levoča vykonaná bezpečnostná akcia na zabezpečenie verejného poriadku a dozoru nad bezpečnosťou cestnej premávky bolo do akcie vyčlenených celk ...

Zadržanie podozrivých páchateľov, krádež vlámaním...

Polícia 02.07.2004 333 Celý región
Zadržanie podozrivých páchateľov, krádež vlámaním...

Zadržanie podozrivých páchateľov :Dňa 1.7.2004 boli vyšetrovateľom ÚJaKP OR PZ Prešov zadržaní ako podozriví 18-ročný R. Č. , a mladistvý M. G. , obaja z Lipian, okres Sabinov, ktorí sú stíhaní pre trestný čin krádeže formou spolupáchateľstva, kt ...

Prevažujúcim páchateľom v Prešovskom kraji je nezamestnaný vo veku 18 až 45 roko

Polícia 01.07.2004 352 Celý región
Prevažujúcim páchateľom v Prešovskom kraji je nezamestnaný vo veku 18 až 45 roko

Nezamestnaný muž vo veku od 18 do 45 rokov je najrozšírenejším profilom páchateľa trestnej činnosti na území Prešovského kraja. Obeťou kriminálnych činov je \"v priemere\" nezamestnaný muž, resp. žena vo veku od 35 do 50 rokov a dôchodcovia.Podľa ...

Policajná akcia, chcel zraziť policajta, väzba, krádeže

Polícia 01.07.2004 388 Celý región
Policajná akcia, chcel zraziť policajta, väzba, krádeže

Policajná akcia:Dňa 30.6.2004 v čase od 07.00 do 11.00 hod. bola vykonaná špeciálna kontrola na území Prešovského kraja zameraná na ochranu školskej mládeže na cestách priľahlých k základným školám a v ich blízkosti.Bolo zistených celkom 183 prie ...

Starosta spôsobil škodu za 2,3 mil. Sk, krádeže, pašovanie cigariet

Polícia 30.06.2004 380 Celý región
Starosta spôsobil škodu za  2,3 mil. Sk, krádeže, pašovanie cigariet

Zneužitie právomoci verejného činiteľa:Dňa 26.6.2004 vyšetrovateľ ÚJKP OR PZ vo Vranove nad Topľou vzniesol obvinenie pre trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. b/, ods. 2 písm. c/ Tr. zákona 56-ročnému mužovi ...

Levočská púť - výzva pre motoristov

Polícia 30.06.2004 403 Celý región
Levočská púť - výzva pre motoristov

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove upozorňuje širokú motoristickú verejnosť na čiastočnú , krátkodobú uzávierku cesty prvej triedy I/18 v úseku križovatky s cestou II triedy II/536 Spišský Štvrtok po križovatku s cestou tretej tried ...

Vyberte región