Mesto do dnešného dňa vydalo 790 voličských preukazov

Politika 13.03.2009 333 Prešov
Mesto do dnešného dňa vydalo 790 voličských preukazov

Mesto bude v súlade s platnou legislatívou tieto preukazy vydávať do 20. marca a oprávnení voliči môžu na základe tohto dokumentu vykonať voľbu prezidenta v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky. Žiadosť o vydanie voličsk ...

Ivan Gašparovič navštívil Svidník, prezrel si aj poškodenú bytovku

Politika 12.03.2009 444 Svidník
Ivan Gašparovič navštívil Svidník, prezrel si aj poškodenú bytovku

Zaujímal sa o aktuálne dianie a rovnako s predstaviteľmi samosprávy diskutoval o problémoch, ktoré najviac trápia občanov tohto regiónu. Následne sa prihovoril približne stovke účastníkov stretnutia, ktoré sa uskutočnilo na Obvodnom úrade vo Svid ...

Hodnotili vplyv Schengenu na slovensko-ukrajinskú spoluprácu

Politika 03.03.2009 345 Prešov
Hodnotili vplyv Schengenu na slovensko-ukrajinskú spoluprácu

Cieľom podujatia bolo zintenzívnenie slovensko-ukrajinskej spolupráce prostredníctvom budovania kapacít, sieťovania inštitúcií a hľadanie riešení na odstraňovanie bariér v súvislosti s vydávaním víz a vybavovaním preukazov v rámci malého pohranič ...

Časť poslancov opustila rokovanie MsZ, čím znemožnila jeho pokračovanie

Politika 25.02.2009 394 Humenné
Časť poslancov opustila rokovanie MsZ, čím znemožnila jeho pokračovanie

„Mestské zastupiteľstvo má 24 členov. Jeden sa na rokovanie ospravedlnil a po odchode časti poslancov nás ostalo len 12, takže zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné, \" povedal k situácii Hopta. Ako dodal, opoziční poslanci navrhli šesť bodov na ...

Mesto stiahlo sťažnosť v súvislosti s prinavrátením Tatranskej Štrby

Politika 19.02.2009 320 Poprad
Mesto stiahlo sťažnosť v súvislosti s prinavrátením Tatranskej Štrby

Ako dnes informoval TASR prednosta Juraj Hudáč, stalo sa tak listom zo 16. februára 2009, ktorý mesto doručilo Ústavnému súdu SR.Postup odôvodnil magistrát záujmom zachovať doterajší územno-právny a administratívny stav Mesta Vysoké Tatry, ku kto ...

V spore o kataster Štrbského Plesa vstupuje do hry volebné moratórium

Politika 10.02.2009 558 Poprad
V spore o kataster Štrbského Plesa vstupuje do hry volebné moratórium

Argumentuje plynutím zákonného volebného moratória voľby prezidenta SR, ktoré je definované v zákone o obecnom zriadení.Podľa starostu Štrby Michala Sýkoru ustanovenie § 2d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpiso ...

Obyvatelia schválili deklaráciu v súvislosti so správou Štrbského Plesa

Politika 08.02.2009 290 Poprad
Obyvatelia schválili deklaráciu v súvislosti so správou Štrbského Plesa

Prostredníctvom tohto dokumentu žiadajú kompetentné orgány, aby prijali účinné opatrenia na rešpektovanie tohto oprávneného nároku. O chválení deklarácie, ktorú podporilo viac ako 250 občanov, dnes informoval TASR starosta obce Štrba Michal Sýkor ...

Spor o starostovskú stoličku v Žehre pokračuje

Politika 05.02.2009 464 Levoča
Spor o starostovskú stoličku v Žehre pokračuje

František Hadušovský, ktorý stál na čele samosprávy v predchádzajúcom volebnom období, sa dnes snažil prevziať úrad za asistencie dvoch členov Súkromno-bezpečnostnej služby (SBS). Bývalý starosta Marián Mižigár je však odhodlaný zotrvať v úrade d ...

Pre obec bude zásadným rozhodnutie Najvyššieho súdu

Politika 04.02.2009 300 Poprad
Pre obec bude zásadným rozhodnutie Najvyššieho súdu

\"Zdá sa nám krátkozraké, že by Správa katastra v Poprade naozaj mohla vykonať zmenu len na základe nálezu Ústavného súdu (ÚS). Nález ÚS nie je listina, na základe ktorej sa vykonáva zápis do katastra, čo potvrdzujú právne stanoviská viacerých re ...

V spore o katastrálne územie Štrbského Plesa mesto avízovalo zmeny

Politika 04.02.2009 309 Poprad
V spore o katastrálne územie Štrbského Plesa mesto avízovalo zmeny

Vyplýva to z informácie Úradu geodézie, kartografie a kastra Slovenskej republiky (SR), o ktorom dnes informoval novinárov primátor Ján Mokoš. Predpokladá, že zmena by sa mohla udiať do 30 dní, najneskôr do 90 dní v zmysle zákona.\"Zásadný obrat ...

Vyberte región