Premena tradičnej školy na modernú za podpory EÚ a MŠ SR

Školstvo 06.06.2009 1612 Stropkov
Premena tradičnej školy na modernú za podpory EÚ a MŠ SR

Projekt pod názvom Tvorba školského vzdelávacieho programu a jeho overenie v 1.a 5. ročníku základnej školy v rámci reformy systému vzdelávania a odbornej prípravy napĺňa opatrenie pod názvom Premena tradičnej školy na modernú. Zaujímavý projekt ...

Základná škola zameraná na bežecké lyžovanie, oslavovala štyridsiatku

Školstvo 24.05.2009 263 Poprad
Základná škola zameraná na bežecké lyžovanie, oslavovala štyridsiatku

Medzi žiakov, súčasných i bývalých pedagógov zavítal podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky Ján Mikolaj.V sprievode starostu Michala Sýkoru a riaditeľky školy Ľubomíry Balážovej si prezrel priestory, ktoré prešli v ostatných r ...

Minister školstva sa zúčastní na oslavách založenia ZŠ Štrba

Školstvo 22.05.2009 227 Celý región
Minister školstva sa zúčastní na oslavách založenia ZŠ Štrba

Po krátkej prehliadke školy za účasti starostu a ďalších zástupcov obce, ako aj vedenia školy sa o 16.00 h zúčastní na slávnostnej akadémii v sále Kultúrneho domu v Štrbe.Základná škola v obci Štrba bola otvorená 5. februára 1969 ako budova so 17 ...

Počas odborného seminára diskutoval s pedagógmi minister Ján Mikolaj

Školstvo 05.03.2009 491 Prešov
Počas odborného seminára diskutoval s pedagógmi minister Ján Mikolaj

Prijatím nového školského zákona a ďalších noriem bol vytvorený legislatívny rámec a v súčasnosti je úlohou zodpovedných inštitúcií, ale i samotných učiteľov naplniť tento zámer konkrétnymi obsahovými zmenami. Tieto kroky sa majú uskutočňovať aj ...

Stredoškoláci si zmerajú sily v súťaži Kľúč od pevnosti

Školstvo 07.06.2008 495 Stará Ľubovňa
Stredoškoláci si zmerajú sily v súťaži Kľúč od pevnosti

Štrnásty ročník celoslovenskej súťaže stredoškolákov Kľúč od pevnosti pripravuje Centrum voľného času (CVČ) v Starej Ľubovni spoločne s Vidieckou asociáciou mládeže na budúci týždeň od 13. do 15. júna.Jednotlivé disciplíny majú preveriť fyzickú k ...

V utorok sa uskutočnia prijímacie pohovory na osemročné gymnáziá v PSK

Školstvo 02.06.2008 547 Prešov
V utorok sa uskutočnia prijímacie pohovory na osemročné gymnáziá v PSK

Jednu triedu primánov plánujú v školskom roku 2008/2009 otvoriť na gymnáziu v Kežmarku, Levoči, Lipanoch, Sabinove, Snine, Poprade, Giraltovciach, Stropkove, Starej Ľubovni, Spišskej Starej Vsi a na oboch prešovských gymnáziách. TASR o tom dnes i ...

Žiaci vytvorili pre mamky veľké živé srdce

Školstvo 09.05.2008 456 Humenné
Žiaci vytvorili pre mamky veľké živé srdce

Do akcie sa na futbalovom ihrisku pri Základnej škole Hrnčiarska zapojilo 3325 žiakov zo všetkých humenských základných škôl, ktoré sú v pôsobnosti mesta, a zhruba 200 učiteľov."Pred rokom sme vytvorili obruč srdca, teraz bolo plné detí, počasie ...

Víťazná dvojica pocestuje na astronomickú olympiádu do Indonézie

Školstvo 09.05.2008 380 Poprad
Víťazná dvojica pocestuje na astronomickú olympiádu do Indonézie

Postup si vybojovali na druhom ročníku celoslovenskej astronomickej olympiády, ktorý sa konal od stredy po dnešok vo Veľkej Lomnici na úpätí Vysokých Tatier.Počas troch dní prezentovalo svoje vedomosti 25 úspešných riešiteľov v dvoch vekových kat ...

Do iniciatívy 9. máj sa zapojili humenskí a sninskí študenti

Školstvo 09.05.2008 462 Humenné
Do iniciatívy 9. máj sa zapojili humenskí a sninskí študenti

Iniciatíva Európskej komisie a Generálneho riaditeľstva pre externú pomoc je určená stredným školám s cieľom zvýšiť znalosti európskej mládeže o Európskej únii, jej externej pomoci a rozvojovej spolupráci.Do spomínanej iniciatívy, ktorá dnes vyvr ...

O sociálne štipendium na štúdium jazykov žiada 171 stredoškolákov

Školstvo 06.05.2008 539 Prešov
O sociálne štipendium na štúdium jazykov žiada 171 stredoškolákov

"Aj keď na začiatku bol slabší záujem, na odbore školstva sme napokon k 25. aprílu zaevidovali 171 žiadostí. Automaticky sme vyraďovali žiadateľov, ktorí nespĺňali stanovené podmienky – sociálne kritériá alebo priemerný prospech do 2,0, " konštat ...

Vyberte región