Kľúče od pevnosti v Starej Ľubovni získali gymnazisti z Bratislavy

Školstvo 10.06.2007 615 Stará Ľubovňa
Kľúče od pevnosti v Starej Ľubovni získali gymnazisti z Bratislavy

Súťaž sa začala v piatok popoludní a vyvrcholila dnes večer. Družstvá museli zvládnuť dvanásť disciplín v časovom limite, aby získali kľúč a potrebnú indíciu na vylúštenie hesla. "Najmenej obľúbenou disciplínou bol Hradný chodník, kde na 500-metr ...

Dve študentky humenského gymnázia pocestujú do Bruselu

Školstvo 04.06.2007 596 Humenné
Dve študentky humenského gymnázia pocestujú do Bruselu

Súťaž organizovali členovia Výboru regiónov, inštitúcie Európskej únie (EÚ), ktorá zastupuje miestne a regionálne orgány v Európe. Na spomínanej súťaži sa mohli zúčastniť školy z celej EÚ. Dvaja víťazi z každej zúčastnenej školy sa 6. a 7. júna z ...

V grantovom programe Mladí mladým v Prešove podporili projekty za 50 tisíc Sk

Školstvo 20.05.2007 455 Prešov
V grantovom programe Mladí mladým v Prešove podporili projekty za 50 tisíc Sk

Podpora sa ušla 10 projektom, reprezentujúcim nápady z rôznych oblastí záujmu mladých ľudí. Podmienkou bolo, že miestom ich realizácie v termíne od mája do konca augusta musí byť územie mesta Prešov. Medzi úspešných žiadateľov sa dostali mladí ná ...

Kritériá na prijímacie skúšky do prímy 8-ročného gymnázia pre školský rok 2007/2008

Školstvo 24.04.2007 844 Prešov
Kritériá na prijímacie skúšky do prímy 8-ročného gymnázia pre školský rok 2007/2008

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 145/1996 Z.z. profilovými predmetmi na prijímacích skúškach budú slovenský jazyk a literatúra a matematika.Termín prijímacej skúšky: 5. jún 2007Pozvánka na prijímacie skúšky bude odoslaná uchádzačovi, resp. jeho záko ...

Niektoré otázky zo súťaže Tatranské naj školákov riadne potrápili

Školstvo 23.04.2007 440 Poprad
Niektoré otázky zo súťaže Tatranské naj školákov riadne potrápili

"Je to celoslovenská akcia, ktorej cieľom je spropagovať prácu lesníkov, ktorí sa starajú o les ako dôležité prírodné bohatstvo. Koná sa v Bratislave, Banskej Bystrici, Zvolene a v Poprade, " uviedol pre TASR Igor Stavný zo Štátnych lesov TANAP-u ...

Štipendium Karpatskej Nadácie

Školstvo 14.04.2007 432 Celý región
Štipendium Karpatskej Nadácie

Akademický rok 2007/2008Štipendium Karpatskej nadácie v akademickom roku 2007/2008 vstupuje po úspešnej pilotnej fáze do svojho prvého ročníka.V každej z piatich krajín prebehne proces udeľovania štipendia v spolupráci s vybranými strednými škola ...

Karpatská nadácia

Školstvo 14.04.2007 378 Celý región
Karpatská nadácia

Výzva, ktorú 12. 4. 2007 nadácia zverejnila, sa týka študentov so znevýhodneným zázemím z Košického a Prešovského kraja, pokiaľ svojim vyhlásením deklarujú záujem podieľať sa na rozvoji východoslovenského regiónu. Ročné štipendium na akademický r ...

V Bardejove spoja tri stredné školy do jednej

Školstvo 03.04.2007 1136 Bardejov
V Bardejove spoja tri stredné školy do jednej

Poslanci o tom rokovali v sále, do ktorej a pred ňu prišlo asi 300 žiakov Stredného odborného učilišťa (SOU) Pod Vinbargom. Protestovali proti tomu, že ich škola sa má podľa návrhu presťahovať do Združenej strednej školy (ZSŠ) na Štefánikovej uli ...

Dupkala a Portík sa stali kandidátmi na dekanov fakúlt PU

Školstvo 26.03.2007 485 Prešov
Dupkala a Portík sa stali kandidátmi na dekanov fakúlt PU

Obidvaja sú súčasnými dekanmi spomínaných fakúlt. Kým Dupkala mal protikandidáta v historikovi Petrovi Švorcovi a vyhral nad ním v pomere 13 ku 5, tak Portík bol jediným kandidátom.Dnešným aktom pokračoval \"supervolebný rok\" na PU, ktorý vyvrch ...

Odborný seminár pre stavbárov

Školstvo 04.03.2007 442 Prešov
Odborný seminár pre stavbárov

Firma Velmax, s.r.o. Prešov pozýva stavebné firmy na odborný seminár: „ Základné princípy - zmluvný manažment FIDIC, zmluvné podmienky z pohľadu dodávateľa. “Seminár je určený investorom, projektantom, stavebným dodávateľom a subdodávateľom, konz ...

Vyberte región