Cenník inzercie

Život Prešova, dvojtýždenník pre všetkých záujemcov o informácie a inzerciu vychádza v náklade 40000 ks, pričom jeho distribúcia je zabezpečená vlastnými kolportérmi. Distribuuje sa zadarmo do všetkých schránok Prešova a okolia: Lemešany,  Ličartovce,  Kendice, Šariš. Michaľany, Veľký Šariš, Sabinov, Drienovská N. Ves, Petrovany, Chminianska Nová Ves, Chmiňany.Ceny bez DPH

1 strany cena
1/2 str.
cena
1/4 str.
cena
1/8 str.
cena
1/16 str.
cena
1/32 str.
Zľavy 1 krát
548,8 279,9 142,7 72,8 37,1 18,9
rozmery
v mm

286x198 198x142
98x286
98x142
198x70 48x286
98x70
48x142 198x34
48x70
98x34
48x34
2-5 5% 521,4 265,9 135,6 69,2 35,3 18,0
6-10 10% 493,9 251,9 128,5 65,5 33,4 17,0
11-15 15% 466,5 237,9 121,3 61,9 31,6 16,1
16-20 20% 439,0 223,9 114,2 58,2 29,7 15,1
21- 25% 441,6 209,9 107,1 54,6 27,8 14,2


Zľava: Pri zaplatení 4 inzerátov vopred - 10%

Príplatky:
titulná strana 50%
posledná strana 25%
presné určenie miesta 20%


Termíny uzávierok tlačeného Života Prešova v roku 2018
Číslo Mesiac   uzávierka
  vydanie
           
1 Január   19.1.2018   29.1.2018
2 Február   2.2.2018   12.2.2018
4 Marec   9.3.2018   19.3.2018
6 Apríl   6.4.2018   16.4.2018
9 Máj  
4.5.2018
  14.5.2018
11 Jún   1.6.2018   11.6.2018
13 Júl   6.7.2018   16.7.208
15 August   3.8.2018   13.8.2018
16 September   31.8.2018   10.9.2018
18 Október   28.9.2018   8.10.2018
20 November   26.10.2018   5.11.2018
22 December   30.11.2018   10.12.2018

 

Vyberte región