O nás

Život Prešova je mesačník pre všetkých záujemcov o informácie a inzerciu.
Nie je však ďalšou zmesou inzerátov poukladaných vedľa seba. Snahou redakcie a všetkých spolupracovníkov je, aby ste našli v poštovej schránke alebo si prečítali na našej internetovej stránke najnovšie informácie o dianí v Prešove a okolí z rôznych oblastí života. Dáme priestor aj Vám, čitateľom, aby ste sa vyjadrili k najpálčivejším problémom dnešnej doby a spoločne sa pokúsili nájsť aj ich riešenie. Privítame aj Vaše návrhy a nápady, ako mesačník vylepšiť a skvalitniť. Nebude to ľahké, ale ambície nám nechýbajú.

Náklad: 40.000 ks. Vydavateľ: ESSOX, Námestie Mieru 1, Prešov. Reg. číslo: OÚ - OŠaK /13/99. Redakcia: Námestie Mieru 1, Prešov, tel.: 051 7721 747, 0915 840 097, www.zivotpo.sk, E-mail: zivotpo@gmail.com. Tlač: Rotaprint, Košice

Vyberte región