VYŠNÝ ŽIPOV: Tradíciu stavania májov predstavila obec poľským návštevníkom

Spravodajstvo 02.05.2010 291 Vranov nad Topľou
VYŠNÝ ŽIPOV: Tradíciu stavania májov predstavila obec poľským návštevníkom

Súčasťou nedeľňajšieho podujatia bolo aj kultúrne vystúpenie detí miestnej základnej a materskej školy, ako aj domáceho folklórneho súboru Skrabčanky. Ľudovou piesňou sa predstavili aj hostia z Poľska prostredníctvom troch speváckych zoskupení."D ...

Hasiči z radov dobrovoľníkov a profesionálov súťažili o Zemplínsky pohár

Hasiči 01.05.2010 555 Vranov nad Topľou
Hasiči z radov dobrovoľníkov a profesionálov súťažili o Zemplínsky pohár

Podujatie, na ktorom sa predstavilo 25 družstiev vytvorených z profesionálnych a dobrovoľných hasičov, sa uskutočnilo pod záštitou Okresných výborov Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) z Vranova nad Topľou, Michaloviec, Humenného a Trebišova.Súťa ...

Zástupcovia samospráv diskutovali o spolunažívaní Rómov s majoritou

Spravodajstvo 30.04.2010 366 Vranov nad Topľou
Zástupcovia samospráv diskutovali o spolunažívaní Rómov s majoritou

Mnohí zástupcovia samospráv sa v obci Čičava, okres Vranov nad Topľou, zhodli na nevyhnutnosti permanentného vzdelávania u detí a mládeže pochádzajúcej zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré by malo začať už v predškolskom veku.Dosiahnutie ...

Jednou z priorít regiónu je riešenie protipovodňových opatrení

Spravodajstvo 16.04.2010 227 Vranov nad Topľou
Jednou z priorít regiónu je riešenie protipovodňových opatrení

Predseda ZMO VR Andrej Kulik v jeho úvode poukázal na niekoľko základných problémov, s ktorými zápasia miestne samosprávy. V tejto súvislosti ich zároveň vyzval na prehlbovanie vzájomnej komunikácie, ako aj na pravidelnejšiu účasť na spoločných r ...

Vlastivedné múzeum chce vo svojom areáli vybudovať archeopark

Spravodajstvo 07.04.2010 228 Vranov nad Topľou
Vlastivedné múzeum chce vo svojom areáli vybudovať archeopark

Slovenská strana plánuje s pomocou eurodotácie vybudovať na ploche takmer 3500 metrov štvorcových nové centrum edukatívnych činností a experimentálnej archeológie, takzvaný archeopark.Nová atrakcia by mala byť situovaná v časti historického parku ...

Samospráva bude v tomto roku pokračovať v rekonštrukcii centra mesta

Spravodajstvo 30.03.2010 237 Vranov nad Topľou
Samospráva bude v tomto roku pokračovať v rekonštrukcii centra mesta

Druhá etapa výstavby v predpokladanom náklade viac ako 2,42 milióna eur sa začne realizovať v máji po tom, ako sa ukončí stavba prvého realizačného úseku, ktorá sa začala v júli 2009.Prvá etapa výstavby je pomenovaná ako Realizačný úsek Sever a t ...

Ambíciou poľsko-slovenského projektu je zriadenie regionálnej televízie

Spravodajstvo 29.03.2010 266 Vranov nad Topľou
Ambíciou poľsko-slovenského projektu je zriadenie regionálnej televízie

Projektový zámer by sa mal v budúcnosti realizovať na pôde mestského domu kultúry (MsDK) v odhadovanom náklade 500.000 eur s päťpercentným príspevkom mestskej pokladnice.Partnerom projektového zámeru s pracovným názvom Sme si blízki, kultúra bez ...

Poslanci odsúhlasili odpredaj mestských garáží v hodnote 215.000 eur

Spravodajstvo 25.03.2010 237 Vranov nad Topľou
Poslanci odsúhlasili odpredaj mestských garáží v hodnote 215.000 eur

Miestny podnikateľ plánuje areál prebudovať na parkovací dom s obytnou nadstavbou a administratívnymi priestormi.Podnikateľ Michal Oravec, ktorý prejavil o odkúpenie 24 garáží, administratívnej budovy, šiestich dielní, skladu a pozemku s rozlohou ...

Zdravotne znevýhodnení získavajú pracovné zručnosti pre výrobu šperkov

Spravodajstvo 23.03.2010 213 Vranov nad Topľou
Zdravotne znevýhodnení získavajú pracovné zručnosti pre výrobu šperkov

Štyria zverenci KPC sa počas deviatich mesiacov intenzívne pripravujú na budúce povolania v oblasti výroby šperkov."Projekt realizujeme od decembra 2009 s pomocou príspevku nadácie v hodnote 6000 eur. Jeho ukončenie je naplánované na záver august ...

Znečistené studne môžu podlomiť zdravie, alternatívou je voda z vodovodu

Spravodajstvo 21.03.2010 255 Vranov nad Topľou
Znečistené studne môžu podlomiť zdravie, alternatívou je voda z vodovodu

Podľa slov Petra Čurleja z vranovského RÚVZ je kvalita pitnej vody v mnohých domácnostiach v súvislosti so znečistenými studňami nedostatočná, mnohým obyvateľom by preto pomohlo napojenie sa na systém verejných vodovodov."Koncom minulého roka sa ...

Vyberte región