Kresťania oslávia poslednú, šiestu pôstnu nedeľu pred Veľkou nocou

07.04.2017 Bratislava

Bratislava 7. apríla (TASR) - Poslednú, šiestu pôstnu nedeľu pred Veľkou nocou, ktorá je známa pod názvom Kvetná nedeľa alebo Nedeľa utrpenia Pána, oslávia kresťania už o dva dni - 9. apríla. Pripomenú si slávnostný vstup Ježiša do Jeruzalema pred jeho utrpením a smrťou. Kvetnou nedeľou sa začína pre veriacich Veľký alebo Svätý týždeň.

Súčasťou bohoslužieb na Kvetnú nedeľu v katolíckych i evanjelických kostoloch je čítanie alebo spievanie pašií - príbehu o utrpení a umučení Krista, ktorému pri príchode do Jeruzalema zástupy ľudí volali na slávu, ale už o niekoľko dní žiadali jeho ukrižovanie.

Pôvodný názov Kvetnej nedele je Palmarum, čiže nedeľa paliem, čo súvisí s tým, že keď zástupy v Jeruzaleme vítali Ježiša, hádzali mu pod nohy palmové ratolesti. Na Slovensku sa v katolíckych kostoloch zachováva na Kvetnú nedeľu tradícia posväcovania vŕbových ratolestí nazývaných bahniatka alebo maňušky. Ľudia si ich potom zakladajú za obrazy alebo dávajú do vázy. V minulosti ich na vidieku dávali aj do poľa či do maštale.

Od roku 1985 je v katolíckej cirkvi Kvetná nedeľa z iniciatívy blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. aj Svetovým dňom mládeže. V jednotlivých diecézach sa stretávajú mladí ľudia so svojimi biskupmi, v rámci kvetných víkendov sa konajú rôzne duchovné a kultúrne podujatia.

V Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku sa na Kvetnú nedeľu konajú pašiové služby Božie pripomínajúce utrpenie a smrť Ježiša Krista na kríži.
 

Vyberte región