Gréckokatolíci dnes slávia Veľký štvrtok, spojený s požehnaním oleja

13.04.2017 Košice

Košice 13. apríla (TASR) – Košický gréckokatolícky eparcha Milan Chautur dnes pri príležitosti Veľkého štvrtka slúžil v Katedrálnom chráme narodenia Presvätej Bohorodičky slávnostnú svätú liturgiu. Jej súčasťou bolo i svätenie oleja a umývanie nôh kňazom.

Cirkev si dnes podľa hovorcu košickej eparchie Róberta Jágera pripomína poslednú večeru Ježiša v Jeruzaleme.

"Od tej doby sa bez prestania opakuje vždy obrad lámania chleba. Dnešný deň je špeciálny aj v tom, že biskup umýva nohy 12 kňazom, ako pripomienku toho, čo sám Ježiš urobil s učeníkmi. Zmysel tohto gesta je, aby sme sa my kňazi potom vracali do našich farností a všetkým ľuďom poslúžili. Gesto umývania nôh je gestom služby, gestom byť k dispozícii, byť svedkom a privádzať ku Kristovi," uviedol pre TASR Jáger.

Samotný obrad umývania nôh sa konal po svätej liturgii, počas ktorej sa požehnávalo myro - voňavý olej, ktorý sa podľa jeho slov používa pri krstoch a myropomazaní - birmovke.

"Na konci svätej liturgie vychádza biskup pred oltár, 12 kňazov si sadne okolo neho a začne sa čítať Evanjelium o umývaní nôh. Biskup sa postupne vyzlečie, opáše sa, vezme do ruky džbán vody a postupne umýva a bozká nohy každému z nich," vysvetlil hovorca.

Ako ďalej priblížil, v každom katedrálnom chráme sa dnes schádzajú kňazi okolo svojho biskupa, aby si pripomenuli dar kňazstva, ale aj záväzok lámať chlieb, vyučovať a byť svedkom.

"To, čo Ježiš hovorí v poslednej chvíli svojho pozemského života: Choďte a robte mi učeníkov zo všetkých národov, sa realizuje do dnešného dňa, vždy pri odovzdávaní viery a pri svedectve, ktoré má kňaz, ale aj kresťan vydávať. Zhromažďujeme sa my kňazi, aby sme sa vzájomne bratsky stretli, ale aby sme aj Bohu ďakovali a nanovo tento dar prijali," dodal Jáger.
 

Vyberte región