Úrad v práce v Prešove bude školiť zamestnancov o eure

15.04.2008 Prešov

Prešov 15. apríla (TASR) - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Prešove (ÚPSVaR) sa pripravuje na zavedenie eura v kontexte regionálnych podmienok a skladby klientely.
Riaditeľka úradu Alena Krištofíková pre TASR uviedla, že už v minulom roku zriadili Komisiu pre zavedenie eura, ktorá sa v súčasnosti zaoberá sledovaním legislatívy, prípravou školení pre svojich zamestnancov a analýzou jednotlivých skupín klientov, ktoré budú potrebovať špecializovaný prístup. Predmetom školení zamestnancov bude legislatívne a ekonomické poradenstvo pre detské domovy, z ktorých osem je v zriaďovateľskej pôsobnosti ÚPSVaR Prešov. Ďalej príprava referentov na komunikáciu s uchádzačmi o zamestnanie. V prešovskom a sabinovskom okrese ich evidujú viac ako 14 000. Podľa Krištofíkovej sa dá očakávať, že práve táto skupina klientov, z ktorých vysoké percento predstavujú ľudia so základným alebo nedokončeným základným vzdelaním, bude očakávať od ich úradu podrobnejší servis o prechode na euro. Pracujú na projekte v oblasti komunikácie so starostami obcí, pretože práve obecné úrady sú miestami kontaktu s poberateľmi dávok v sociálnej núdzi a spolupracujú aj s jednotlivými zväzmi, ktoré združujú sociálne odkázaných občanov.
Pokiaľ ide o administráciu prepracovania zmlúv, rozhodnutí, zmenu softvérov a propagačné materiály, budú sa riadiť centrálnymi pokynmi ústredia.
 

Vyberte región