Mesto hospodárilo v minulom roku s prebytkom 5,29 milióna Sk

18.04.2008 Stropkov

Stropkov 18. apríla (TASR) - Poslanci mestského zastupiteľstva v Stropkove na svojom dnešnom zasadnutí schválili záverečný účet za rok 2007, z ktorého vyplýva, že mesto hospodárilo s prebytkom 5,29 milióna Sk (163.332 eur).
Príjmy rozpočtu sa pohybovali vo výške 196,06 milióna Sk (6,05 milióna eur) a výdavky 191,03 milióna Sk (5,90 milióna eur). Ako dnes TASR informoval hovorca MsÚ Imrich Makó, \"mesto plánuje v roku 2008 investovať najmä do opráv a budovania mestských komunikácií a obnovu hradného múra kaštieľa, ktorý je dominantou námestia\". Ďalšie investície sa týkali asanácie časti skládky tuhého komunálneho odpadu v katastri obce Choča, na ktorú vyčlenili poslanci 5,3 milióna Sk (163.000 eur). Poslanci odsúhlasili aj odpredaj pozemkov na námestí, kde by mali vyrásť štyri polyfunkčné domy. Na záver rokovania prijali 17-bodový harmonogram, ktorým sa bude samospráva riadiť v procese prechodu na spoločnú európsku menu euro.
 

Vyberte región