Kooperačné stretnutie podnikateľov z Ukrajiny, Maďarska, Poľska a SR

23.04.2008 Prešov

Prešov 22. apríla (TASR) – Zástupcovia 52 firiem z Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Slovenska sa dnes zišli v kongresovej sále hotela Dukla v Prešove na kooperačnom stretnutí, kde prezentovali činnosť svojich spoločností.
Stretnutie zorganizovala Agentúra Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pre rozvoj prešovského regiónu v spolupráci s obchodnými komorami v Krosne, Užhorode a Nyíregyháze.
Prešovská obchodná a priemyselná komora založila agentúru, ktorá je nositeľom dvoch projektov v rámci programu INTERREG. Pomocou neho získavajú finančné prostriedky na organizovanie spoločných stretnutí komôr i podnikateľov. Jeden projekt je určený na spoluprácu s Ukrajinou a Maďarskom a druhý podporuje spoluprácu s poľskými partnermi. Ako pre TASR uviedol koordinátor Juraj Kupčiha, \"ide o prvý krok, ale myslím si, že je veľmi dôležitý na to, aby sa potenciálni partneri spoznali, vymenili si základné informácie a pokiaľ ich partner zaujme, tak verím, že následným krokom budú užšie kontakty a priame obchodné výmeny\".
Obchodná radkyňa Veľvyslanectva Poľskej republiky na Slovensku Monika Olechová na stretnutí zhodnotila doterajšiu spoluprácu obchodných komôr susediacich regiónov Poľska a Slovenska. Uviedla, že aj vďaka ich činnosti sa podarilo od roku 1998 takmer 5-násobne zvýšiť obchodný obrat medzi krajinami. Privítala skutočnosť, že na stretnutí sa zúčastňujú aj ukrajinskí podnikatelia, pretože Ukrajina je vstupnou bránou na východné trhy. Dodala, že sa budú spoločne usilovať, aby pomohli Ukrajine v integračnom procese do európskych štruktúr, čo by obchodu a podnikaniu prinieslo iba prospech.
V ďalšom programe zástupcovia jednotlivých komôr predstavili svoje regióny. Hovorili o zastúpení priemyselných oblastí, možnostiach podnikania v regióne, stave zamestnanosti, priemyselných parkoch, infraštruktúre, ako aj o možnostiach podpory zahraničných investorov. Záujem o spoluprácu prejavili predovšetkým spoločnosti, ktoré sa zaoberajú poľnohospodárskou a potravinárskou výrobou, výrobou obalov, skla i nábytku. Nechýbali podnikatelia z oblasti ľahkého strojárstva, textilnej výroby, dopravy a logistiky. Agentúra počas podujatia zorganizovala približne 80 kooperačných stretnutí.
 

Vyberte región