FESTIVAL MODERNÉHO TANCA

02.05.2008 Prešov

Poslednú aprílovú nedeľu si prišli na svoje všetci milovníci moderného tanca.
Šarišské osvetové stredisko v Prešove v spolupráci s Leteckou základňou v Nižnej Šebastovej uskutočnilo už po 13-krát v jej klubových priestoroch regionálnu prehliadku detských a mládežníckych kolektívov okresov Prešov a Sabinov pod názvom Festival moderného tanca.
Netrpezlivým a zároveň nadšeným divákom sa predstavilo viac ako 220 tanečníkov z 13 kolektívov.
Svoje tanečné umenie prezentovali v 30 choreografiách rôznych tanečných štýlov / hip-hop, disco, scénické a show choreografie a i. /. Vekovo boli účastníci rozdelení do troch vekových kategórií:
deti do 11 rokov, juniori od 11 do 15 rokov a mládež nad 15 rokov.
Prešovský okres reprezentovali kolektívy : TD BODIES, TK GRIMMY, TK BOUNCE, OVOCNÍČKOVIA pri MŠ Bernolákova, FATIMKA a FATIMA pri ZUŠ J. Pöschla, SEMIRAMIS pri PKO Šváby a 2 kolektívy moderného tanca pri ZŠ Važecká, a to HAPPY KIDS a TANEČNÍCI Z LAVICE.
Sabinovský okres sa v tomto ročníku zúčastnil v menšom počte. Boli to kolektívy zo ZUŠ v Sabinove, NAYKISS z Drienice a SZUŠ z Lipian.
Diváci i samotní účinkujúci vytvorili v sále neopakovateľnú priateľskú atmosféru, ktorá vydržala počas vyše dvojhodinového prehliadkového tanečného maratónu. Bez rozdielu povzbudzovali kolektívy skúsené a ostrieľané, ale i tie, pre ktoré bola účasť na tomto festivale premiérou.
Všetci účastníci si pochvaľovali možnosť zúčastniť sa na tomto nesúťažnom festivale moderného tanca, ktorý je jediným podujatím svojho druhu v Prešovskom samosprávnom kraji.
Slovami chvály nešetrili ani porotcovia Peter Mucha, Martina Gašajová a David Tichý – všetci traja z Košíc. Páčila sa im organizačná stránka festivalu, klubové priestory vojenského klubu a samozrejme najviac nadšenie a radosť z pohybu malých i väčších tanečníkov, ich vedúcich a rodičov.
Svoje názory i pripomienky na jednotlivé choreografie vyjadrovali po skončení festivalu na seminári s vedúcimi tanečných kolektívov.
Zaujali ich choreografie TD Bodies, TK Grimmy, TK Bounce, Ovocníčkov i ZUŠ zo Sabinova.
Všetkým nám - organizátorom i tanečníkom - zaželali veľa úspechov do budúcnosti a vyjadrili aj želanie stretnúť sa s nami opäť o rok.

V Prešove 30.4.2008
Spracovala: PhDr. Mária Pirchalová, metodička Šarišského osvetového strediska
 

Vyberte región