Internet cez ADSL od júna už aj na školách

03.06.2004 Celý región

(Bratislava, 2. júna 2004) - Slovak Telecom začne v júni pripájať prvé školy do internetu prostredníctvom širokopásmového pripojenia ADSL. Začína sa tým nová etapa v informatizácii škôl, ktorá školám prinesie významné zvýšenie kvality poskytovaných služieb. Ešte v priebehu roku 2004 bude prostredníctvom ADSL pripojených približne 1000 škôl.

V roku 2002 odštartoval Slovak Telecom iniciatívu eSlovakia, vďaka ktorej k dovtedajším približne 540 školám, pripojeným do internetu prostredníctvom pevných okruhov, pribudlo ďalších vyše 1000 škôl. Tieto využívali technológiu ISDN, ktorá umožnila poskytnúť školám kvalitné pripojenie dostupné za výhodných cenových podmienok. Na základe rokovaní medzi Ministerstvom školstva SR a spoločnosťou Slovak Telecom sa začnesa pripájanie škôl aj prostredníctvom širokopásmového pripojenia ADSL. Významným spôsobom sa tak zlepší kvalita pripojenia do internetu na školách a tým naša spoločnosť prispeje k rozšíreniu širokopásmového internetu na Slovensku.

V prípade pripojenia prostredníctvom ISDN je prenosová rýchlosť 128 kbit/s. ADSL poskytne školám prenosovú rýchlosť až 768 kbit/s, s agregáciou 1:20. Okrem toho tak ako v prípade ISDN, aj pri ADSL pripojení budú školám poskytované ďalšie služby, medzi ktoré patrí správa domény školy v rámci domény edu.sk, mailová schránka elektronickej pošty pre školu formou doménového koša a webový priestor pre stránky škôl. Pripojenie je aj v tomto prípade realizované za výhodných podmienok a všetkým školám ho hradí Ministerstvo školstva SR v rámci projektu Infovek.

„ Výber škôl, pripojených prostredníctvom technológie ADSL, bude závisieť od rozhodnutia Ministerstva školstva SR a od toho, či je v danej lokalite technológia dostupná. Zvyšovaním kvality a rýchlosti pripojenia do internetu prostredníctvom ADSL umožníme školám zapojiť do vyučovacieho procesu najmodernejšie technológie. Na takomto kvalitnom pripojení sa môže realizovať napríklad tzv. dištančné vzdelávania, “ uviedol v súvislosti s pripájaním škôl prostredníctvom ADSL Ján Kondáš, viceprezident pre korporátnu komunikáciu spoločnosti Slovak Telecom.

„ Vzhľadom na rôznu úroveň využívania internetu na jednotlivých školách je v záujme Ministerstva školstva SR a projektu Infovek mať k dispozícii rôzne možnosti technológií pripájania do internetu, aby sme sa mohli pružnejšie prispôsobovať potrebám škôl. Každá zo súčasných technológií pripájania má svoje výhody. ADSL prináša novú kvalitu a v budúcnosti bude určite dominantnou technológiou, “ uviedol László Szigeti, štátny tajomník ministerstva školstva SR.

Pripájanie škôl prostredníctvom ADSL technológie je realizované v súlade s projektom Počítače pre školy, vďaka ktorému bude mať každá z vyše 3500 škôl na Slovensku do konca tohto roku počítačovú učebňu a pripojenie do internetu. V súčasnosti sa už viac ako 1000 škôl môže pochváliť novou nainštalovanou počítačovou učebňou a pripojenie na internet už má viac ako 2400 škôl.

Pripájanie škôl prostredníctvom najmodernejšej technológie ADSL je jedným z krokov spoločnosti Slovak Telecom v rámci podpory rozvoja širokopásmového pripojenia do internetu na Slovensku. Širokopásmové pripojenie je tak k dispozícii nielen bytovým a biznis zákazníkom, ale už aj základným a stredným školám.
 

Vyberte región