DDBM organizuje benefíciu na podporu nadácie Hodina deťom

25.05.2008 Stropkov

Prešov/Stropkov 25. mája (TASR) - V programe benefičného koncertu, ktorý organizuje Dom detí Božieho milosrdenstva, n. o. , – Domov sociálnych služieb pre detí a mládež s mentálnym postihnutím (DDBM) v Stropkove, sa ...
Benefícia, ktorej cieľom je vyzbierať finančné prostriedky na podporu nadácie Hodina deťom, sa uskutoční v pondelok 26. mája o 18.00 h v divadelnej sále Mestského úradu v Stropkove.
V rámci podujatia sa uskutoční prezentácia Nadácie pre deti Slovenska - Hodina deťom a projektu \"Internet bez bariér\", na ktorý táto nadácia prispela DDBM finančnou čiastkou 116.490 Sk (3740 eur). Vďaka príspevku zriadili v Stropkove internetovú miestnosť, zakúpili počítače, multifunkčné zariadenia a detské vzdelávacie programy. Cieľom projektu je pomoc postihnutým deťom v procese integrácie do modernej spoločnosti.
\"V tomto prípade nejde iba o zbierku ako takú, ale aj o zmenu zmýšľania ľudí v našom regióne, pretože ešte nie sme zvyknutí na dobročinné akcie. Koncert nerobíme pre seba a ani pre nadáciu Hodina deťom, ale pre tých, ktorí sú na našu pomoc odkázaní. Nechceme pomoc iba prijímať, ale aj ponúknuť, \" zdôraznila autorka projektu Jana Peľáková.
Dom detí Božieho milosrdenstva, n. o. , je organizácia, ktorej zriaďovateľmi sú Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) v Stropkove, Mesto Stropkov a Rímskokatolícky arcibiskupský úrad v Košiciach. Jeho úlohou je poskytovať služby v sociálnej, rehabilitačnej a výchovno-vzdelávacej oblasti. DDBM prevádzkuje v areáli ZŠ na Hrnčiarskej ulici v Stropkove denný stacionár a dve špeciálne triedy s aplikovaním Individuálnej pedagogiky Márie Montessoriovej.
 

Vyberte región