PREŠOV KANDIDUJE S (NE)OBJAVENÝM DRAHOKAMOM

12.07.2008 Prešov

KANDIDATÚRA NA EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY 2013 ODOVZDANÁ
Prešov 11. júla 2008 – Mesto Prešov dnes odovzdalo na Ministerstve kultúry SR kandidátsky profil na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013. O tento prestížny titul bojuje s koncepciou pod novým názvom (ne)Objavený drahokam. V auguste 2008 Prešov navštívi hodnotiaca komisia, aby na základe podaného kandidátskeho profilu posúdila schopnosť mesta a prešovského regiónu zrealizovať navrhované investičné aj kultúrne projekty. Začiatkom septembra budú prezentácie všetkých 4 kandidujúcich miest na Ministerstve kultúry SR, po ktorých bude známe finálne rozhodnutie – kto získa titul EHMK pre rok 2013 za Slovenskú republiku. Prešov kandiduje s podporou celého Prešovského samosprávneho kraja.

„V prvom kole sme podali projekt pod názvom Zabudnutý drahokam. Vychádzali sme z pozície periférneho mesta a regiónu, ktoré sú na európskej úrovni takmer neznáme. Príprava kandidatúry za posledných 7 mesiacov spôsobila významnú zmenu. Zmobilizovali a zosieťovali sa občania, umelci, kultúrni operátori, inštitúcie a podnikatelia žijúci alebo pochádzajúci z prešovského regiónu s jedným cieľom – získať titul EHMK 2013 pre Prešov. V súčasnosti môžeme prehlásiť, že príprava kandidatúry v našom meste a regióne má už teraz nesmierny pozitívny vplyv. Prípravná etapa nám samým pomohla vidieť mnohé zabudnuté drahokamy. V medziľudských vzťahoch, v umení, v kultúrnom aj historickom dedičstve, v prírode, ktorá nás v regióne obklopuje. Od zabudnutého drahokamu sme sa posunuli ku (ne)objavenému drahokamu, “ hovorí programová manažérka projektu EHMK 2013 PhDr. Jana Pitková.

„Koncepcia je postavená na 4 pilieroch (Drahokam Európy, Otvorená myseľ, Kreatívna budúcnosť, Eko mesto). Každý pilier sa skladá z 1 nosného a 3 menších investičných projektov. Investičné projekty pripravujú zázemie pre veľké medzinárodné podujatia, ktoré by sa mali v Prešove a prešovskom regióne konať v roku 2013, “ hovorí PR manažérka projektu EHMK 2013 Anna Podlesná.
Víziou koncepcie (ne)Objavený drahokam je vytvoriť najsilnejšie kreatívne a kultúrne centrum na východnej hranici EU, ktoré bude plne podporované rozmanitou a početnou populáciou, ako aj zdrojmi z kultúrneho, prírodného dedičstva a priemyslu. Celkové náklady na organizáciu roka Európske hlavné mesto kultúry 2013 by mali dosiahnuť výšku 108 895 000 EUR. Odhadované investičné náklady súvisiace s realizáciou projektov EHMK 2013 sú vo výške 86 120 000 EUR. Odhadované neinvestičné náklady na obdobie 2008 až 2014 predstavujú 22 775 000 EUR
Anna Podlesná
 

Vyberte región