Na mieste, kde má stáť nové trhovisko, objavili základy stredovekej bašty

14.07.2008 Prešov

Prešov 14. júla (TASR) – Na pripravovanom stavebnom pozemku pod gréckokatolíckym arcibiskupským úradom v Prešove, kde majú v najbližšom období vybudovať nákupné centrum s parkovacími plochami a novú mestskú tržnicu, ...
Cieľom výskumu, ktorý realizovalo Krajské múzeum v Prešove v spolupráci s Katedrou archeológie FiF UK v Bratislave, bolo zachytiť a zdokumentovať priebeh hradobného opevnenia Prešova z obdobia stredoveku. Archeológom sa podarilo objaviť v trojmetrovej hĺbke pozostatky kamenných základov hradobnej bašty, ktorá mala hrúbku murív 2,3 metra a v priemere bola široká približne 10 metrov.
\"Táto bašta bola sekundárne pristavaná k hradobnému múru, ktorý bol vybudovaný niekedy v období prvej tretiny 15. storočia. Hradobná línia v západnej a juhozápadnej časti mesta plnila svoju funkciu až do 20. rokov 19. storočia, kedy zanikla a bola prekrytá novovekou výstavbou, \" uviedol dnes pre TASR archeológ Krajského múzea v Prešove Mário Comisso. Výskum v tejto časti stavebných pozemkov prebieha v niekoľkých etapách. Už v minulom roku sa podarilo pracovníkom múzea východne od terajšieho nálezu zachytiť priebeh hradieb, predsunutého obranného parkanového múru a vonkajšieho priekopového múru.
Výsledky prvých dvoch etáp archeologického výskumu boli zdokumentované a v súčasnosti ich zapracováva Krajské múzeum v Prešove do kompletnej správy, ktorú predložia Krajskému pamiatkovému úradu. Ten následne rozhodne o ďalšom postupe výskumu, ako aj o forme prezentácie odkrytých architektonických nálezov.
 

Vyberte región