Poslanci PSK posudzovali stratégiu rozvoja kultúrnych zariadení

25.06.2004 Celý región

Návrh Stratégie udržateľného rozvoja kultúrnych zariadení Prešovského samosprávneho kraja (PSK) vzali na vedomie 22. júna na 20. riadnom zasadaní poslanci kr...
Návrh Stratégie udržateľného rozvoja kultúrnych zariadení Prešovského samosprávneho kraja (PSK) vzali na vedomie 22. júna na 20. riadnom zasadaní poslanci krajského zastupiteľstva v Prešove. Jeho prerokovanie bolo vyvolané potrebou súčasného a budúceho efektívnejšieho fungovania dovedna 28 zariadení, ktorých zriaďovateľom je PSK.

Rozprava počas bezmála dvoch hodín vyvolala protichodné názory. Predseda PSK Peter Chudík konštatoval, že v roku 2005 bude vyšší územný celok fungovať podľa zásad fiskálnej decentralizácie, a preto \"my si musíme jasne povedať, kde budeme dávať peniaze\". V tomto roku na prevádzku kultúrnych zariadení PSK je v rozpočte vyše 160 miliónov Sk. Stratégia ráta s viacerými racionalizačnými opatreniami predovšetkým v organizačnej štruktúre. Ak sa začnú od októbra t. r. realizovať, mali by byť zlúčené osvetové strediská a regionálne knižnice (je ich v kraji po sedem), ráta sa aj so spojením múzeí a galérií v Prešove a v Poprade (dovedna je v kraji desať týchto zariadení) a najviac diskutovaným je návrh na vytvorenie jednej správcovskej organizácie pre dve divadlá v Prešove.
Viacerí poslanci kritizovali, že stratégia vôbec neobsahuje finančné analýzy, ktoré by dokumentovali o koľko sa znížia náklady na chod kultúrnych zriadení po jej zavedení. Anton Bidovský (klub SDKÚ) dokonca označil navrhované zlučovania za zavádzanie podľa neho neslávne známych intendantúr z čias ministra kultúry Ivana Hudeca. \"Napríklad vtedajšie zlúčenie s košickým divadlom veľmi ublížilo Divadlu Jonáša Záborského v Prešove, \" dodal.
Dušan Hruška (klub KDH) navrhol vypustiť stratégiu z rokovania krajského parlamentu, aby sa najprv vyvolala široká diskusia v odborných kruhoch. Zvýraznil, že DJZ nie je len kultúrna inštitúcia, ale aj symbol regiónu a jeho zlúčenie si nevie predstaviť. Predseda komisie kultúry a národnostných menšín v zastupiteľstve PSK Štefan Kužma (SDKÚ) mu oponoval tým, že diskusiu treba otvoriť \"tu, a nie za chrbtom zastupiteľstva\".
Podľa predkladateľky vedúcej odboru kultúry Úradu PSK v Prešove Evy Arvayovej stratégia prejde diskusiou v kultúrnych zariadeniach, v októbri t. r. sa opäť dostane na rokovanie parlamentu a v roku 2005 sa má naplno realizovať.

(jj)
 

Vyberte región