Židia slávia Roš ha-šana, Nový rok 5779

10.09.2018 Celý región

Jeruzalem 10. septembra (TASR) - Židia na celom svete v pondelok a v utorok (10.-11. septembra) oslávia Nový rok 5779. Začal sa už v nedeľu - po západe Slnka, ako všetky židovské sviatky. Informujú o tom svetové aj slovenské zdroje.

Nový rok 5779, ktorý sa nazýva Roš ha-šana, čo znamená Hlava roka, pripadá na 1. deň mesiaca tišri, ktorý je siedmym mesiacom roka.

Roš ha-šana je dňom zúčtovania za všetky skutky predchádzajúceho roka. Ľudia sa naň pripravujú už počas posledného mesiaca starého roka, mesiaca elul. Táto príprava má ľudí vytrhnúť z náboženskej ľahostajnosti a obrátiť ich myseľ k Bohu, ktorého príkazy počas minulého roka porušili.

Židovský Nový rok nie je spojený s hlučnými oslavami. Podstatou tohto sviatku je duchovné znovuzrodenie, ponorenie sa ľudí do seba, meditácie. Podľa tradície na Roš ha-šana Boh rozhoduje o osude každého človeka v nadchádzajúcom roku a skúma jeho minulé činy. Je to teda aj deň zodpovednosti pred Bohom.

V Talmude sa Roš ha-šana spomína ako výročný deň stvorenia sveta, je teda aj spomienkou na začiatok bytia a zároveň i deň, na ktorý sa viaže nádej do budúcnosti.

Nový rok sa slávi v synagóge i v domácnosti.

Počas špeciálnej liturgie v synagóge sa trúbi na baraní roh - šofar. Zatrúbenie naň symbolicky pripomína, že je čas zmeniť svoje životy k lepšiemu.

Židovské rodiny a priatelia sa na Nový rok stretávajú pri spoločnom stole. Je zvykom servírovať pečivo - chalu - v špeciálnom kruhovom tvare, čo symbolizuje kruh života. Chala sa namáča do medu, čo je zase symbolom nádeje na sladký nový rok. Do medu sa namáčajú aj jabĺčka a tradičnými dezertmi sú medový a jablkový koláč.

Roš ha-šana otvára celý rad sviatočných dní, ktoré sa nazývajú Vysoké sviatky. Ich vrcholom bude desať dní po začatí nového roku najvýznamnejší sviatok židovského kalendára - Jom kipur, čiže Deň zmierenia. V tomto roku teda pripadne na 18.-19. septembra.
 

Vyberte región