Internet pre Prešov a okolie

30.06.2004 Prešov

Prešov konečne odštartoval vydávanie mesačníka technického a telekomunikačného zamerania\r\nKaždé vydanie tohto mesačníka bude zamerané na konkrétne témy, ktor...
Prešov konečne odštartoval vydávanie mesačníka technického a telekomunikačného zamerania
Každé vydanie tohto mesačníka bude zamerané na konkrétne témy, ktoré budú sériovo
publikované v jednotlivých vydaniach tohto mesačníka. Medzi prvé témy,
s ktorými Vás oboznámime, patria: moderné technológie v oblasti telekomunikácii a
informačných technológií (v rámci toho aj predstavenie našej spoločnosti),
antivírová ochrana a bezpečnosť v sieti. V ďalšom vydaní Vám predstavíme stručné
porovnanie telekomunikačných technológií, hlasovou komunikáciou cez internet.
Pripíšeme aj zaujímavé odkazy na www stránky.

Moderné technológie v oblasti telekomunikácií a informačných technológií
Prešlo už dlhšie obdobie "nemohúcnosti" Slovenského telekomunikačného monopolu,
v ktorom sa s úsmevom zarábalo a neohroziteľne viedla cenová politika na úkor
Slovenského zákazníka. Chytľavé a neúplné znenie reklám zavádzajú dodnes. Ako odpoveď na
to sa presadzujú na trh lokálny poskytovatelia, ktorí tieto neduhy a monopol pomaly rúcajú
a nútia meniť cenovú a technickú politiku monopolu. Rečnícka otázka znie: majú vôbec na to?
Sú dosť profesionálni? Pokúsme sa na to odpovedať očami Prešovského lokálneho poskytovateľa.
Lokálny poskytovatelia internetu sa profesionalizujú
Vzniká tu viac otázok. Jednou z prvých je otázka použitej technológie a otázka personálna. Vysvetlíme si, ako fungujú a aké možnosti majú lokálni poskytovatelia internetu. Prvou možnosťou je použitie káblových rozvodov, ktorá je na základe dlhotrvajúcich a nezmyselných cenách monopolu za prenájom týchto okruhov nereálna.
Ďalšou možnosťou je vybudovanie optických trás, ktoré sú však pre väčšinu poskytovateľov momentálne nereálne z dôvodu obrovskej finančnej investície v prepočte na návratnosť. Techológia optických trás vo veľkej miere je závislá od solventnosti zákazníkov. Je to však otázka času a u nášho zákazníka sa najskôr presadí technológia v kombinácii
optických trás a mikrovlného spojenia (prenos vzduchom).
V súčasnosti Vám môže lokálny poskytovateľ internetu ponúknuť mikrovlný spoj vzduchom v pásme 2,4 GHz a 5,2 GHz, to znamená, že ide o spojenie prostredníctvom MW antén a vykrývacích bodov podobných bodom mobilných operátorov šíriteľných vo voľnom pásme.
Tieto zariadenia pri odbornej inštalácii a správnom rozložení AP-bodov (prístupových bodov) sa stávajú veľmi silnou a stabilnou technológiou, ktorá Vám prinesie komfortnú rýchlosť internetu a úspešne konkuruje technológii DSL. Samozrejme, že obdive technológie sú v ďalšom vývoji. V neprospech DSL hovorí, že metalické vedenia (káble s kovovým vodičom,
nie však optické) o danej vzdialenosti majú svoju fyzickú hranicu čo sa týka prenosovej
rýchlosti, kdežto pri prenose prostredníctvom MW antén sa stabilita a zvýšenie konektivity
rieši jednoduchým zhustením vykrývacích bodov. Tým sa dodržia aj nízke vyžarovacie
parametre, stanovené telekomunikačným úradom.
K najznámejším poskytovateľom mikrovlného pripojenia do siete internet v rámci mesta Prešov a jeho okolia (momentálne Veľký Šariš a Kapušany) patrí aj naša spoločnosť KRYHA s.r.o. , ktorá Vám ponúka vysokú rýchlosť a spoľahlivosť Vášho internetu, rozdelenú do dvoch najlukratívnejších užívateľských programov
F1 a F2. Tieto programy typu F nie sú akokoľvek obmedzené na stiahnuté dáta, taktiež nie sú ani časovo obmedzené. K uvedenému mesačnému paušálu sa našim zákazníkom nič nepripočítava, všetky ceny uvedené v našom platnom cenníku sú koncové. Tieto programy Vám umožňujú využívať vysokú prenosovú rýchlosť v porovnaní s ostatnými technológiami pre koncového užívateľa. Jediným obmedzením týchto programov je rýchlosť prenosu dát, ktorá sa mení v závislosti od prenesených dát v rámci jedného dňa. Obmedzenie rýchlosti sa ruší v každý nový deň o
6:00 hod. a nastaví na pôvodnú rýchlosť. Od 24:00 hod. do 6:00 hod. je obmedzovanie
rýchlosti na základe prečerpaných dát zastavené, vďaka tomu je ďalšou výhodou a zároveň novinkou u týchto programov tzv. šetrenie rýchlosti, čo v praxi znamená, že keď zákazník neprečerpá dáta od 6:00 hod. do 24:00 hod. , ktoré ho rýchlostne obmedzia, ide plnou
rýchlosťou (alebo rýchlosťou obmedzenou pokiaľ dáta prečerpal) od 24:00 do 6:00 bez
akéhokoľvek ďalšieho znižovania rýchlosti v závislosti od prečerpaných dát. Naša spoločnosť v prípade záujmu o realizáciu pripojenia do siete internet nevyžaduje akúkoľvek viazanosť na časové obdobie alebo žiadne sankcie, ako to býva u monopolných poskytovateľoch internetu.
V našej spoločnosti dochádza k rapídnej profesionalizácii pri dodržaní cien za uvedené služby.
Máme pripravené ďalšie služby, dodávané bezplatne k našim produktom, ktoré si popíšeme v
ďalších vydaniach nášho mesačníka. Profesionalizácia sa taktiež týka preverenia a pravidelnej údržby všetkých spojov a zariadení, vybudovanie elektronickej technickej dokumentácie, dohľadové stredisko zaznamenávajúce a upozorňujúce na prípadné poruchy alebo zníženie kvality signálu. Po personálnej stránke je k dispozícii servisný a montážny tím počas každého pracovného dňa a zákaznícke centrum obsadené obchodným
zástupcom.
V ďalšom vydaní nášho mesačníka sa bližšie pozrieme na hlasovú komunikáciu prostredníctvom siete internet a ochranu Vášho počítača pred zavírením prostredníctvom elektronickej pošty.
Tím KRYHA s.r.o
 

Vyberte región