Veriaci židia slávia Sukot - sviatok stánkov

24.09.2018 Celý región

Jeruzalem/Bratislava 24. septembra (TASR) - Židovskí veriaci na celom svete aj na Slovensku slávia Sukot - Sviatok stánkov. Podľa hebrejského kalendára pripadá na 15. deň mesiaca tišri, v občianskom kalendári v tomto roku je to 24. september. Podľa tradície veriaci židia začínajú sviatky sláviť v predchádzajúci deň po západe Slnka.

Sviatok stánkov, Sukot, má dva významy. Je to poľnohospodársky sviatok, ktorý pripadá na čas zbierania úrody. Jeho druhý význam má korene v histórii a pripomína putovanie izraelského národa na púšti.

Ťažiskom sviatku Sukot sú prvé dva dni, aj keď sviatočné obdobie trvá sedem dní. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike (UZZNO) na svojej webovej stránke vysvetlil sviatok stánkov nasledovne: "Tento sviatok má dva významy. Pripadá na jesenný čas, čas zbierania úrody na poliach a čas vinobrania, je teda poľnohospodárskym sviatkom. Druhý význam sviatku má korene v histórii a pripomína nám putovanie izraelského národa na púšti po odchode z Egypta."

Štyri dni pred Sukotom oslavovali židovskí veriaci sviatok Jom kipur (Deň zmierenia). Tesne na Sukot nadväzujú ďalšie dva sviatky: Šmini aceret (Sviatok ôsmeho dňa) a Simchat Tóra (Radosť zo zákona, Radosť z Tóry). Sviatočná modlitba na prvý z týchto sviatkov obsahuje prosbu o dážď a vyjadruje túžbu po požehnanom roku. Simchat Tóra je sviatok ukončenia a zároveň otvorenia celoročného cyklu čítania Tóry, čiže piatich kníh Mojžišových.
 

Vyberte región