Otvorte dvere do sveta Internetu, lebo nie je len pre vyvolených

03.07.2004 Prešov

Otvorte dvere do sveta Internetu, lebo nie je len pre vyvolených a neváhajte zapojiť
aj Váš počítač do celosvetovej siete.
Máme tu druhé vydanie technického periodika s novšími a zaujímavejšími informáciami pre všetkých tých ktorí držia krok s dobou.

Tento veľký krok spočíva v telekomunikačnej technológii, kde je slovo Internet každodenne skloňované. Internet je novodobý fenomén, ktorý spája celý svet, milióny firiem, milióny vzdelávacích a vedeckých organizácií a nespočetné množstvo domácností všetkých krajín sveta a to všetko je možné bez tarifikovaných poplatkov len za mesačný paušál. Internet sa stal každodennou potrebou a bez neho už nie je možná činnosť žiadnej organizácie, úradu, školy... Na Slovensku máme schválený zákon o elektronickom podpise a čoskoro budeme môcť nielen podpisovať zmluvy cez internet, ale aj podávať rôzne daňové a úradné listiny pomocou siete internet, pričom sa odbremenia náklady na administratívnu správu a zároveň sa zvýši kontrola našich financií. V zdravotných poisťovniach sa bude môcť presadiť kontrola použitých finančných prostriedkov, kde si bude môcť oprávnená osoba pozrieť, aké úkony a za koľko peňazí zaplatila poisťovňa konkrétnemu lekárovi. Už dnes si môžete pozrieť obchodný, alebo živnostenský register na stránkach www.orsr.sk, alebo www.zrsr.sk. Na týchto stránkach sa dozviete či firma existuje, kto je jej konateľom a všetky údaje, ktoré o tej ktorej firme potrebujete. Potrebné zákony nájdete na stránke www.zbierka.sk. Ďalej môžeme spomenúť telefónny zoznam pevných liniek na stránke www.zoznamst.sk, alebo aj odchody a príchody vlakov www.cp.sk. Všetko o Prešove nájdete na Prešovskom informačnom servery www.pis.sk. Nehovoriac o tlači, kde môžeme spomenúť najznámejšie www.novycas.sk, www.sme.sk, www.plus7dni.sk.
Ďalším fenoménom internetu je e-mail - v preklade elektronická pošta. Touto cestou komunikuje nespočetne veľa firiem, ale hlavne súkromných osôb zo známymi aj na veľkú diaľku. Výhoda je blesková doprava pošty, ktorá bežne obsahuje veľké súbory a fotografie. Týmto sú vynulované náklady na dopravu a zdržanie doručenia je taktiež nulové. Poznáme mnoho domácností, ktoré majú známych a rodinu hlavne v zahraničí a ktoré by sa už nevedeli zaobísť bez tejto služby . Nie je to ale zďaleka všetko, čo internet ponúka.
Hlasová služba VoIP voice over Internet protocol (hlas cez internet).
Veľmi zaujímavou a čoraz žiadanejšou službou je prenos hlasu cez internet ktorý je tak trochu ešte v experimentálnej podobe a nemá ešte jednotný základ. Normy sa prelínajú, ale vystupujú pod spoločným názvom VoIP voice over Internet protokol. Na prenos VoIP je potrebné mať rýchlejší prístup do siete internet pričom sa doporučuje min. : ISDN , DSL, káblový LAN, alebo Wireless LAN spoj vzduchom napr. v pasme 2.4Ghz. Klasický analógový modem veľmi slabo pracuje s touto technológiou, zaujímavosťou je, že ani satelit nie je príliš vhodný pre takúto komunikáciu. Dôvodom je nielen vysoká cena obojsmerného prenosu cez satelit, ale aj odozvy, čize oneskorenie prenosu z dôvodu vzdialenosti satelitu od zemského povrchu čo činí 2-3 sekundy. Ak spĺňate podmienky, je to výborná služba. Môžete sa hodiny rozprávať zo známymi, s ktorými sa nevidíte a nepočujete tak často, za nulové náklady (len stabilný paušál pri netarifikovanom pripojení do siete internet) stačí mať zapojený mikrofón, repráčiky a môže rozprávať celá rodina - nielen dvaja, ako je to zvykom pri bežnom telefóne. Teraz Vám popíšeme jeden z programov, ktorý dobre funguje takmer pri každom type pripojenia internetu.
Skype
Program „ Skype“ je freeware, to znamená, že je úplne voľne stiahnuteľný z netu. Môžete si ho bezplatne nainštalovať a používať. Obrovskou výhodou je to, že pracuje nielen s operačným systémom Microsoft w98/xp/2000, ale aj s OS Linux. Tento program si môžete stiahnuť na stránke www.skype.com. Tento program môžete ovládať v Českom jazyku pričom ovládač si môžete stiahnuť zo stránky www.cestiny.cz, čím sa stáva tento program prístupnejším. Program funguje na základe registrácií údajov o klientovi, ktorý musíte vyplniť. Podľa toho budete viditeľný pre všetkých užívateľov. Samozrejme je možné zatajiť svoje údaje pred svetom a poskytnúť ich len známym. Veľkou výhodou je, že program funguje aj s absenciou verejnej IP adresy funguje aj cez preklad IP adries NAT, ktorý poskytovatelia, alebo aj vnútrofiremné siete bežne používajú. Po zaregistrovaní sa užívateľ prihlási a vyhľadá si spolutelefonujúceho. Doporučujeme zaradenie nájdenej osoby do vlastného zoznamu. Potom len kliknete na zdvihnuté tlačítko a môžete telefonovať. Dotyčnému zazvoní PC ako telefón, pričom, ale musí byť taktiež zaregistrovaný a musí mať spustený program „ Skype“ . Kliknutím na ikonku zdvihnutého telefónu, možete bezstarostne telefonovať. Môžu však nastať aj komplikácie s nastavením zvukovej karty, ale to rozpisovať nemôžeme, lebo to je rozsiahlejší problém. Tieto komplikácie však nemusia nastať, takže funkčnosť po nainštalovaní a spustení je reálna. Ak by ale nastali problémy, navštívte našu stránku www.kryhanet.sk tam si to popíšeme detajlnejšie.
Ako spĺňať všetky podmienky pripojenia do siete Internet.
Veľmi stručne popíšeme momentálne dostupné technológie v meste Prešov a blízkom okolí. Máme k dispozícií staršie technológie, ktorými môžeme zamávať dovidenia na veky. Patrí tam Dial-Up obyčajný modem cez analógový telefón, ktorý má vysoké odozvy, rýchlosť je pomalá a je nestabilný. Ďalšou technológiou, ktorej možeme zamávať je ISDN. Je to už digitálna technológia, ktorá pracuje prevažne na rýchlosti 64kbit/s pri použití oboch liniek na 128kbit/s. Tieto rýchlosti už dnes nie sú také zaujímavé, síce prevádzka je stabilná a odozvy sú výborné, no tieto výhody sú prenosovou rýchlosťou a hlavne sekundovým tarifikovaním pomaly mŕtvou technológiou. Momentálne sa s oboma ráta, ako záložné vedenie pre firmy a organizácie, ktoré potrebujú rozposlať dôležité údaje pri výpadku hlavného vedenia.
Prejdime teraz na moderné technológie: spomeniem na začiatok GPRS prenos, ktorý je postavený na základe mobilných operátorov GSM. Nevýhodou je, že tarifikácia je síce modernejšia a neporovnateľnejšia s klasickou sekundovou, no spoplatňujú sa prečerpané dáta. Ďalšou nevýhodou je prenosová rýchlosť, ktorá prevdepodobne neprevýši hranicu 90kbit/s a stáva sa porovnateľnou, ako u ISDN, čo dnes už nie je nič nové. Obrovskou výhodou pri tejto technológii je možnosť použitia notebooku, pričom sa môžete pripojiť na internet z každho miesta na svete, kde máte signál na mobil. Prejdeme k najpreferovanejšiemu svetovému pripojeniu. Je ním DSL. DSL funguje na pozemných káblových vedeniach poskyťovateľov, kde nie je potrebné budovať novú sieť, nakoľko sa v prevažnej väčšine používa stará. Nevýhodou je dĺžka kábla od ústredne po klienta, čo je asi u technológie DSL najväčším handicapom. Rýchlosť je možné dosiahnuť podľa ponuky poskytovateľa, ktoré môže ísť až do výšky 1,5Mbit, ale s toto rýchlosťou môžu rátať len klienti bývajúci blízko ústredne. Pri tejto rýchlosti je aj cena pre bežného užívateľa vysoká. Ďalšou možnosťou a cenovo veľmi výhodnou je pripojenie pomocou antény v pásme 2,4GHz a následovným káblovým rozvodom ethernet. Tu už nie sú použité staré rozvody, ale je budovaná nová sieť. Tieto služby poskytuje aj naša spoločnosť Kryha s.r.o. Preferujeme neobmedzený prístup s vysokými rýchlosťami bez akejkoľvek tarifikácie čiže spoplatňovania, len mesačný paušál. Tým pádom sa Vám neúčtujú žiadne poplatky za telefón, lebo ho vôbec pri pripojení nevyužívate. Tu je možné dosiahnuť prenosovú rýchlosť momentalne až 3Mbit/s pri dobrom obsadení vykrývačov čo už v Prešove nie je problém. Stabilita rýchlosti prenosu a garancia odozvy je daná kvalitou prevedenia týchto spojov. Kedže vzniklo viac spoločností ktoré poskytujú tieto služby, niektoré z nich nemajú dostatočné znalosti, ako budovať takúto sieť a môžu poškodiť meno tejto technológie. Chceli by sme ale povedať, že ide o výstavbu novej siete a niekedy netrpezlivosť a upodozrievavosť mnohých kllientov tiež poškodzujú úspešnosť tejto alternatívnej a veľmi prijateľnej technologie, ktorá vytvára silnú konkurenciu pre monopol a začína dosahovať udivujúce výsledky.
Tím KRYHA s.r.o.
 

Vyberte región