Chemes pripravuje rekonštrukciu svojho energetického zdroja

29.10.2008 Humenné

Humenné 29. októbra (TASR) - V rámci stratégie rozvoja vypracoval Chemes, a. s. , Humenné, investičný zámer rekonštrukcie a modernizácie svojho energetického zdroja s celkovými nákladmi od 1, 1 miliardy Sk (36, 51 ...
Realizácia strategického projektu, ktorý v súčasnosti posudzuje manažment firmy vo viacerých alternatívach, je plánovaná na rok 2009. \"Zámerom vedenia spoločnosti je klásť dôraz na diverzifikáciu energonosičov, ekologické parametre a ekonomickú efektívnosť. Spoločnosť predpokladá nahradenie existujúcich kotlov z roku 1958 novou kotolnou jednotkou a inštalovanie efektívnej kondenzačno-odberovej turbíny s výkonom do 40 MW v priestoroch súčasnej energetickej prevádzky priemyselného parku, \" uviedol dnes pre TASR manažér firmy Milan Macko. Dodal, že z hľadiska diverzifikácie energonosičov sa očakáva využitie zemného plynu, T-uhlia, drevnej štiepky, výliskov a ďalších palivových alternatív.
Spomínaný projekt je v súlade s Koncepciou rozvoja mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky ako aj s Dlhodobou koncepciou energetickej politiky vlády SR. Okrem uvedeného projektu plánuje spoločnosť v budúcom roku aj udržiavacie investície v hodnote 51,7 milióna Sk (1,72 milióna eur). Tie by mali smerovať najmä do rekonštrukcie ostrekovačov, kompenzačných rozvádzačov, batérií, čpavkového chladenia, rozvodne a podobne.
Investičné aktivity Chemesu sledujú aj napĺňanie zámerov v oblasti ochrany životného prostredia a kvality života v zemplínskom regióne. Do roku 2009 bolo plánom spoločnosti investovať do ekologizácie zdroja celkovo 553 miliónov Sk (18,36 milióna eur). V roku 2006 predstavovala produkcia 50,22 % z roku 1997, čiže v porovnaní uvedených dvoch rokov klesla o polovicu. V budúcom roku by mala bilancia emisií tamojšej teplárne dosiahnuť 1982 ton, z čoho emisie SO2 1250 ton, emisie NO2 599 ton a CO 117 ton.
V tomto roku predpokladá Chemes, a. s. , Humenné, vyrobiť 1,84 miliónov GJ tepla a 53.728 MWh, čo predstavuje vyše 26 % z celkovej spotreby elektrickej energie v Priemyselnom parku Chemes. Tržby spoločnosti za predaj výrobkov a služieb by mali dosiahnuť 1,196 miliardy Sk (39,70 milióna eur) pri medziročnom raste 4,3 %. V roku 2009 sú plánované tržby na úrovni 1,377 miliardy Sk (45,71 milióna eur).
(1 EUR = 30,1260 SKK)
 

Vyberte región