Deň narodenia J. A. Komenského naďalej spája ČR i SR - Dňom učiteľov

28.03.2019 Celý región

Bratislava/Praha 28. marca (TASR) - Deň narodenia pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského - 28. marec - sa stal pre vyučujúcich v bývalom Československu aj v súčasnej Českej republike (ČR) a Slovenskej republike (SR) sviatkom, Dňom učiteľov. V tomto termíne sa slávi od roku 1955.

Pedagogická knižnica J. A. Komenského (Pedagogická knihovna J. A. Komenského) v Prahe v tomto roku oslavuje 100. výročie založenia. Pri tejto príležitosti zorganizovala Deň otvorených dverí vo štvrtok 28. marca 2019. Táto knižnica pripravila pre čitateľov a širokú verejnosť sprievodný program - komentované prehliadky, autorské čítania, čitateľské dielne. Pedagogická knižnica J. A. Komenského tvorí súčasť Národného pedagogického múzea a knižnice J. A. Komenského (NPMK) v Prahe a zhromažďuje fondy domácej a zahraničnej literatúry, informačné pramene z oblasti výchovy, vzdelávania, školstva a príbuzných spoločenských vied. Fond tvorí takmer pol milióna zväzkov, a to knihy, periodiká, audiodokumenty, elektronické dokumenty aj mapy.

História knižnice siaha do 19. storočia, keď bola súčasťou Múzea Komenského v Prahe, ktoré založili českí učitelia v roku 1892. Novodobá história knižnice sa datuje od roku 1919, založená bola z iniciatívy univerzitných profesorov pedagogiky Františka Drtinu (1861-1925) a Otakara Kádnera (1870-1936) ako súčasť Československého pedagogického ústavu J. A. Komenského a úzko súvisí so vznikom samostatného československého štátu. Jej vtedajšou hlavnou úlohou bolo "prispievať k štúdiu pedagogiky a československého školstva" získavaním "knižnej a časopiseckej literatúry vhodnej na štúdium pedagogiky a jej pomocných vied, najmä so zreteľom na školskú reformu," pripomenul portál Moravskej zemskej knižnice (Moravská zemská knihovna).

Národná pedagogická knižnica J. A. Komenského bola z rozhodnutia Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy (MŠMT) ČR od 1. júla 2011 pričlenená k Pedagogickému múzeu J. A. Komenského a vznikla inštitúcia v pôsobnosti MŠMT s názvom Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského (NPMK).

Múzeum Jana Amosa Komenského v Uherskom Brode (Muzeum Jana Amose Komenského) pri príležitosti narodenia učiteľa národov pripravilo Deň otvorených dverí v rámci Dni Komenského. Tie múzeum organizuje od roku 2012 a téma 8. ročníka znie "Bez násilia".

Od roku 1994 v ČR vyhlasujú výsledky ankety Zlatý Ámos pre najlepšieho učiteľa.

J. A. Komenský (28.3.1592 - 15.11.1670) sa svojím dielom, názormi a pedagogickou činnosťou zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. Vypracoval systém pedagogiky ako vedy a natoľko predstihol dobu, v ktorej žil, že škola podľa jeho predstáv zostáva naďalej ideálom.

Pre pedagógov sa Deň učiteľov na Slovensku stal počas roka chvíľou, keď žiaci i spoločnosť oceňujú ich prácu. Prezident republiky, minister školstva či predstavitelia samosprávnych krajov pri príležitosti tohto dňa slávnostne oceňujú pedagógov. Uznávajú, že učiteľské povolanie je náročné i príťažlivé. Pripúšťajú, že práca učiteľov nie je docenená - to sa týka statusu učiteľa i jeho finančného ohodnotenia.

Tradíciu každoročného oceňovania pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov na Slovensku obnovil v roku 1999 vtedajší minister školstva Milan Ftáčnik.

Podobne ako v ČR, aj na Slovensku sa Deň učiteľov slávi ako spomienka na narodenie J. A. Komenského.

V iných krajinách si pedagogickí pracovníci svoj deň pripomínajú 5. októbra - OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) ho v roku 1994 vyhlásila za Medzinárodný deň učiteľov. Je pripomienkou spoločného podpísania Odporúčania UNESCO a Svetovej organizácie práce o pracovných podmienkach vyučujúcich z 5. októbra 1966.
 

Vyberte región