Pranostiky na január

05.01.2009 Celý región

Na Tri krále o krok dále.
Keď vlci a líšky v januári vyjú, to znamená tuhú zimu.
Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár.
V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato.
Január studený, marec teplý.
Štvrtý deň (4. jan. ) jasný, znamená mrákavý a nezdravý rok.
Keď sa rok so zimou a snehom počína, sľubuje dosť chleba, ale málo vína
Aký je Nový rok, taký je mesiac august, lebo je suchý, lebo je vlhký.
Keď je v januári mnoho snehu, býva marec suchý.
Na počiatku roku keď sú mokrie časy, od hnevu si vinár bude šklbať vlasy
Svätý Pavol (25. jan. ) jasný, prináša rok šťastný.
Pavla obrátenie, zimy obrátenie.
Obrátenie Pavla, pol ovčej zimy.
Na Obrátenie sv. Pavla sa medveď na druhý bok obráti.
Keď sa na Pavla vtáča z koľaje napije, bude pozdná jar.
Ak do svätého Pavla zima dobre vláda, až svätý Jozef oteplie marec (19. mar).
Keď na Pavla kvapce, obúvaj si kapce, a keď na Hromnice (2. feb. ), ešte aj onuce.
Na nový rok blato, na veľkú noc sneh.
Na nový rok o slepačí krok.
Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie.
Ak slnce na Nový rok vychodí jasne, môžeme očakávať dobré počasie.
Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom
Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár
V januári veľa dažďa, ale snehu málo, záhradám i poliam vždycky škodievalo.
Ak v januári sneží, alebo prší, bude zlá úroda.
Keď január vodu pustí, v ľad ju zas marec zhustí
Keď je január biely, november je zelený.
Čo január zmeškal, február doháňa.
Keď je v januári teplo, siaha bieda až na dno.
Hmlistý január, jasná jar, chladné leto.
Ak je v januári jasno, bude veľa ovocia.
Keď rastie tráva v januári, zle rastie v lete.
Aký január, taký jún.
Januárové dažde, siatinám nešťastie.
Jesli vlci a líšky v januári vyjú, to znamená tuhú zimu
Ak je 2. januára jasno, bude veľa ovocia.
Keď je začiatok a koniec januára pekný, bude úrodný rok.
Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji.
Keď je druhého jasno, dlhá zima bude, ale keď nesneží, nie je jaro ďaleko.
Keď je druhého januára jasno, bude veľa ovocia.
Čo január zazelená, to máj spáli.
Keď január vodu pustí, v ľad ju zas marec zhustí.
Ak sa na Vincenta (21. jan. ) vtáča z koľaje napije, ten rok mnoho vína sľubuje.
Aké je na Vincenta počasie, také má byť počas celého leta.
Ak si na Vincenta komár poletuje, statok aj slamenú strechu spotrebuje.
Na Vincenta keď sa vták napije vody, tak na druhý deň zamrzne na lecení (v letku).
Ľadeň studený, mrazivý, poľu, ľuďom je priaznivý
Keď je v januári teplo, siaha bieda až na dno
Ak 25. januára sneží, alebo prší, bude zlá úroda.
V januári mráz teší nás, v januári voda – to je večná škoda
Keď je január studený a mrazivý, poľu a ľuďom je priaznivý.
Slabý január, chladná jar, horúce leto.
Keď nie je zima v januári, bude v apríli a v máji.
Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji
Ak bude Nový rok v pondelok, veští to ostrú zimu.
Fabiánskej (20. jan. ) zimy boja sa cigáni.
Ak bude Nový rok v stredu, bude to priaznivý rok, mnoho vína, ale žiadny med.
Na svätého Marcela (16. jan. ) zima lezie do tela.
Ak Nový rok bude v nedeľu, bude mierna zima.
Ako na Nový rok, tak po celý rok.
Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý rok.
Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom.
Teplý január - trest boží.
Keď je v januári pekne, je pekné leto.
Trojkráľovú zimu vlk nezožerie.
Ak je na Tri krále jasno, zdarí sa pšenica,
Na Tri krále zima stále.
Ak je mnoho hviezd, bude mnoho zemiakov.
Zdroj: www.pranostiky.host.sk
 

Vyberte región