Garancie rýchlosti pripojenia do siete internet u Vás doma

11.08.2004 Celý región

V tomto článku chceme poukázať fakty o vysokorýchlosných pripojeniach, ktoré ostávaju zákaznikom hlavne potencionálnym zakryté v cenníkoch a ponukách ich ťažko nájdete. Jedná sa o takzvanú agregáciu, ktorá sa uvádza pomerom pripojených užívateľov k danému zariadeniu istej prenosovej rýchlosti, ktorá sa rozdeľuje na základe tohto pomeru.

Tento problém poskytovateľ nerád uvádza hlavne preto, že nastanú pochybnosti o garancii prenosových rýchlosti v každom čase a pri vysokorýchlostnom internete bez obmedzeni to znamená teoreticky zníženie rýchlosti až 40 krát pri maximálnom zaťažení. Čo je o dosť nižsia rýchlosť ako poskytuje analogový modem.
Prečo tomu tak je ?
Filozofia každého poskytovateľa telekomunikačných služieb je v tom že nevlastní takú kapacitu aby mohla garantovať v každom čase pri pripojení všetkých úžívateľov cenníkovú rýchlosť. Vysvetlenie je jednoduché: neráta sa že v rovnaký čas budú všetci zákazníci zapojený na internet a budú neustále sťahovať dáta. Dá sa to prirovnať k systému fungovania banky, kde banka nemá k dispozícii peniaze všetkých klientov ale len časť ktorá, slúži na výbery klientov. Ak by si chceli zo dňa na deň vybrať všetci klienti svoje peniaze došlo by ku kolízii.
Vráťme sa k internetu kde je samozrejme rozdiel v poskytovaných službách rôznych operátorov. Služba DSL nám ponúka rôzne rýchlosti, kde má väčšinou ku každej dva typy. Otázka znie prečo jeden produkt s rovnakou rýchlosťou má o dosť vyššiu cenu ako ten druhý. Vysvetlenie je jednoduché, jeden produkt má spomínanu agregáciu napr. 1:40 a druhý 1:20 to znamená že v špičkách, teda pri najväčsom zatažení, môžete rátať zo 40 krát nižšou rýchlosťou aká Vám bola k službe ponúkaná.
Pravdepodobnosť až k takému poklesu je nízka, ale výrazny pokles je potvrdený hlavne v miestach kde je veľa pripojení s takýmto produktom.
Hlavná príčina je v neobmedzenom užívaní služby a zákazník aj keď nepracuje na internete necháva si sťahovať nemalé dáta, čo znamená trvalo zaťaženú sieť aj pri jeho neprítomnosti pri počítači. Naša spoločnosť sa rozhodla u neobmedzených produktov riešiť túto situáciu spravodlivejšie a to tak, že pri prečerpaní určitého počtu dát sa zníži rýhlosť, ale len v danom dni potom začínate plnou rýchlosťou. Spravodlivejšia je tým, že väčší sťahovači majú k dispozícii znižovanú rýchlosť a ” slušný” zákazník funguje raketovou rýchlosťou.
KRYHA
 

Vyberte región