Uplynulo 30 rokov od biskupskej vysviacky Mons. Jána Hirku

17.02.2020 Prešov

Prešov 17. februára (TASR) - Gréckokatolícka cirkev na Slovensku si v pondelok pripomína 30. výročie od biskupskej chirotónie Mons. Jána Hirku. Dňa 17. februára 1990 v Prešove prijal dnes už nebohý biskup Hirka biskupskú konsekráciu z rúk kardinála Jozefa Tomka. TASR o tom informoval hovorca Prešovskej archieparchie Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove Michal Pavlišinovič.

"Túto udalosť si dnes gréckokatolíci pripomenú slávením archijerejskej svätej liturgie v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Hlavným celebrantom bude prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak, účasť prisľúbil aj vladyka Cyril Vasiľ, administrátor Košickej eparchie a v homílii sa prihovorí predseda Katedry systematickej teológie na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove Marek Petro. Celú slávnosť bude svojím spevom doprevádzať Zbor sv. Romana Sladkopevca," uviedol Pavlišinovič.

Mons. Ján Hirka sa narodil 16. novembra 1923 v Abranovciach. Po skončení základnej školy sa vzdelával v Gréckokatolíckom ruskom gymnáziu v Prešove založenom biskupom Gojdičom. Teológiu študoval na Karlovej univerzite v Prahe, kde mal na starosti ďalších deviatich bohoslovcov.

"Tam sa prvýkrát stretol s brutalitou totalitného režimu, ktorý 15. júna 1949 zmaril slávnosť v Katedrále sv. Víta a arcibiskupa Berana internovali v domácom väzení. Štátna moc zasiahla aj pri Hirkovej kňazskej vysviacke 31. júla 1949, keď na poslednú chvíľu zakázala jej konanie v prešovskej katedrále. Biskup Vasiľ Hopko však napriek tomu udelil sviatosť kňazstva Jánovi Hirkovi i jeho spolubratovi Jozefovi Kellövi v seminárnej kaplnke," priblížil Pavlišinovič.

Novokňaz Hirka sa po primíciách v rodných Abranovciach stal kaplánom a ako koncipista na biskupskom úrade spolupracovníkom biskupa Gojdiča.

"Z toho vyplývala aj jeho tajná pastorácia po tom, ako bola Gréckokatolícka cirkev postavená mimo zákon v roku 1950. Bol prenasledovaný, vyšetrovaný a väznený, obvinili ho zo zaujatosti voči vtedajšiemu štátnemu zriadeniu a tiež proti pravosláviu," skonštatoval Pavlišinovič.

V roku 1968, po obnovení činnosti Gréckokatolíckej cirkvi sa Hirka na základe rozhodnutia pápeža Pavla VI. stal ordinárom s právami prešovského sídelného biskupa.

"Po smrti biskupa Hopka štátna moc nedovolila Hirkovi biskupskú vysviacku ani zriadenie bohosloveckej fakulty a kňazského seminára. Až po zmenách v Novembri '89, 21. decembra 1989, pápež Ján Pavol II. vymenoval Mons. Jána Hirku za prešovského sídelného biskupa. Stal sa tak prvým biskupom katolíckej cirkvi, vymenovaným a konsekrovaným po páde totalitného režimu v Československu," doplnil Pavlišinovič.

S pomocou spolupracovníkov Hirka v roku 1990 obnovil vyučovanie na bohosloveckej fakulte. Medzi významné udalosti v jeho živote patrila pastoračná návšteva pápeža Jána Pavla II. v Prešove v roku 1995 a procesy blahorečenia biskupov mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopku.

Zomrel 10. apríla 2014 vo veku 90 rokov, v 65. roku kňazstva a v 25. roku biskupskej služby.
 

Vyberte región