Vranovskí poslanci schválili prenájom pozemkov investorovi

20.02.2020 Vranov nad Topľou

Vranov nad Topľou 20. februára (TASR) – Mestskí poslanci vo Vranove nad Topľou schválili vo štvrtok prenájom pozemkov pre spoločnosť Erneo z Rakoviec nad Ondavou v okrese Michalovce, ktorá plánuje v mestskom priemyselnom parku Ferovo vybudovať výrobné haly.

Na jeho schválenie bol potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny mestských poslancov, keďže o ňom rozhodovali ako o prípade hodnom osobitného zreteľa. Ročný nájom predstavuje 0,15 eura za štvorcový meter (m2) na rok.

Spoločnosť prejavila záujem o plochu s rozlohou 75.672 m2. Podľa hovorkyne mestského úradu Evy Fedorňákovej firma chce v priemyselnom parku vybudovať výrobné priestory, ktoré bude následne ponúkať ďalším súkromným subjektom.

Nájomná zmluva je na desať rokov a spomínaný podnik bude mať zároveň predkupné právo na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta za jedno euro za štvorcový meter. Investor má vo Ferove výrobné haly postaviť na vlastné náklady do konca roka 2022.

Charakter výroby pre nájomcov výrobných hál bude takisto schvaľovať Mestské zastupiteľstvo, a to na základe kladných stanovísk dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy pri posudzovaní vplyvu výroby na životné prostredie. Ako je uvedené v dôvodovej správe, z hľadiska ochrany zdravia ľudí bude neprípustné v areáli priemyselného parku umiestňovať prevádzky ťažkého spracovateľského priemyslu, respektíve prevádzky chemického charakteru zaťažujúce životné prostredie.
 

Vyberte región