Slovenskí maloobchodníci žiadajú vládu, aby sa zaoberala ich situáciou

27.03.2020 Bratislava

Bratislava 26. marca (TASR) - Iniciatíva slovenských maloobchodníkov vo vyhlásení, pod ktoré sa podpísalo niekoľko desiatok veľkých a menších maloobchodných spoločností, žiada vládu, aby sa kritickou situáciou v maloobchode, vyvolanou novým koronavírusom, zaoberala a zabezpečila kompenzáciu pre nájomcov a aj prenajímateľov podnikateľských priestorov.

"Považujeme za samozrejmé a správne, že v súčasnej situácii sú všetky opatrenia smerujúce k zastaveniu alebo obmedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 absolútnou prioritou. Aj napriek tomu, že ich plne rešpektujeme a podporujeme, by sme však radi upozornili na skutočnosť, že maloobchodníci patria s týmito opatreniami medzi ekonomicky najzasiahnutejšie subjekty na slovenskom trhu," zdôraznili obchodníci združení v iniciatíve.

Maloobchodníci upozornili, že veľká časť maloobchodných prevádzok je zatvorených alebo funguje len v obmedzenom režime, sú prakticky bez akýchkoľvek príjmov, ktoré z prevádzok bežne plynú. "Bohužiaľ, časť našich nákladov zostáva nezmenených, platíme mzdy zamestnancom a niektorí prenajímatelia naďalej vyžadujú platby aj za prenájom priestorov prevádzok, aj keď ich nemôžeme využívať. Súčasná situácia tak reálne ohrozuje fungovanie veľkej časti spoločností podpísaných pod touto iniciatívou," konštatujú maloobchodníci vo vyhlásení.

Oceňujú ústretový prístup viacerých obchodných centier a retailových parkov, ale aj menších prenajímateľov obchodných priestorov, ktorí už avizovali, že nebudú v tomto období požadovať platby nájomného a ďalších poplatkov. "V situácii, keď máme naše obchody povinne zatvorené, považujeme za logické a spravodlivé, aby bolo nájomné odpustené alebo aspoň výrazne znížené," zdôraznili.

"Radi by sme preto vyzvali aj ostatné obchodné centrá a iných prenajímateľov na rokovania o finančných podmienkach. Veríme, že je v spoločnom záujme oboch strán, aby si nájomníci boli schopní plniť svoje záväzky dlhodobo," uviedli signatári združení v iniciatíve.

Maloobchodníci zároveň žiadajú vládu SR, aby sa touto situáciou zaoberala a zabezpečila primeranú kompenzáciu tak, aby obe strany, teda aj nájomcovia, aj prenajímatelia, boli schopní preklenúť toto náročné obdobie. "Apelujeme taktiež na zavedenie opatrení, ktoré by pomohli podnikateľskej sfére a maloobchodným predajcom aj z hľadiska miezd zamestnancov, ktorí momentálne nemôžu vykonávať svoju prácu," uviedli obchodníci.

V súčasných podmienkach je podľa iniciatívy každý jeden deň situácia o čosi kritickejšia, preto by chceli apelovať najmä na rýchlosť týchto opatrení. "O pár týždňov už môže byť neskoro a nebude koho zachraňovať," podotkli.

"Uvedomujeme si svoju zodpovednosť voči svojim zamestnancom a klientom a za Iniciatívu slovenských maloobchodníkov sme preto pripravení ihneď poskytnúť plnú súčinnosť pri konzultovaní týchto opatrení," dodali slovenskí maloobchodníci.
 

Vyberte región