Spomienka na pop-art prispeje k oživeniu regiónu

25.08.2004 Celý región

Medzilaborce sa stanú stelesnením života a diela Andyho Warhola. Tvorba Andyho Warhola ovplyvnila celé generácie Američanov. Trvalou inšpiráciou ostáva aj pr...
Medzilaborce sa stanú stelesnením života a diela Andyho Warhola. Tvorba Andyho Warhola ovplyvnila celé generácie Američanov. Trvalou inšpiráciou ostáva aj pre mnohých Slovákov. Dôkazom je úspešná pop-artová edícia Budišskej minerálky.

Najnovšie získala podporu myšlienka Medzilaboriec ako Warhol-city. Mesto dostane takmer 45.000 eur z grantovej schémy pre rozvoj cestovného ruchu na realizáciu prvej etapy projektu.
Projekt má pomôcť rozšíriť cestovný ruch a infraštruktúru v meste, ktoré je známe Múzeom moderného umenia Andyho Warhola. Je rozložený do viacerých etáp zameraných na komplexnú zmenu vonkajšieho vzhľadu mesta tak, aby návštevník bez problémov identifikoval jeho región. Investície budú smerovať do úprav fasád budov v centre mesta, rekonštrukcie autobusových zastávok, osadenia viacerých veľkoplošných pútačov v štýle Warholovho pop-artu.

V priebehu ďalších etáp sa plánuje s vybudovaním miniskanzenu rusínskej kultúry s kópiou domu
Warholových rodičov. Zmení sa aj povrch michalovských chodníkov a parkovísk, aby svojím vzhľadom symbolizovali moderné umenie. Posledné investície poputujú do zariadení pre cestový ruch, rekonštrukcie plavárne a mestského amfiteátra. Priaznivci projektu si na prechádzku Warhol-city budú musieť ešte chvíľu počkať. Smäd po pop-arte však môžu zahasiť už teraz nealkoholickou extravaganciou Budišky, ktorá by nemala chýbať v žiadnej kaviarni - najmä v Medzilaborciach.
Z. Joneková
 

Vyberte región