Vysokoškolský areál Prešovskej univerzity dostane novú podobu

13.05.2020 Prešov

Prešov 13. mája (TASR) – Prešovská univerzita v Prešove (PU) začala s rozsiahlou úpravou priestranstva pred budovou Vysokoškolského areálu (VŠA). Výsledkom realizácie projektu za viac ako 400.000 eur má byť podľa hovorkyne univerzity Anny Polačkovej zvýšenie jeho funkčnosti, ako aj zlepšenie kvality mestského prostredia s dôrazom na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry. V areáli má pribudnúť aj fontána.

Ako uviedla hovorkyňa, v areáli sa má uplatniť princíp stromoradia lemujúci hlavný komunikačný ťah a vytvorené majú byť aj voľné trávnaté lúky určené na oddych študentov počas prestávok. Pri rekonštrukcii tiež zavedú prvky na znižovanie znečistenia ovzdušia a hluku. "Súčasťou realizovaných aktivít je súbor opatrení na zníženie hluku prostredníctvom terénnych vĺn a výsadby vzrastlej zelene," priblížil prorektor PU Peter Adamišin s tým, že zazelenať sa majú i dosiaľ exponované miesta. Novú zeleň má predstavovať takmer 80 vysadených stromov, viac ako 1000 listnatých krov a popínaviek a 1000 trvaliek a tulipánov.

Ekologickým je i riešenie povrchu priestranstva. Okrem asfaltového betónu a zámkovej dlažby ho majú tvoriť i vegetačné tvárnice vyplnené štrkodrevinou. "Odvodnenie všetkých spevnených plôch je zabezpečené priečnym, respektíve pozdĺžnym sklonom konštrukcie, čo umožní zadržiavanie vody v krajine. Tým sa zlepšuje miestna mikroklíma, obmedzuje sa prehrievanie územia a nezaťažuje sa dažďová kanalizácia s odtokom do vodných tokov," vysvetlila investičná technička PU Darina Gajdárová.

Medzi novým mobiliárom, ktorý má byť pred budovou VŠA osadený, sú lavičky, smetné koše, stojany na bicykle, fontána na pitie či prístrešok. Sedenie s oddychovou zónou sa vytvorí vpravo od vstupu do objektu VŠA pri soche anjela slobody, kde pribudne i fontána.

Podľa Polačkovej slov má byť revitalizácia areálu ukončená v  októbri.
 

Vyberte región