Otvorenie materských a základných škôl v Prešove bolo bez komplikácií

01.06.2020 Prešov

Prešov 1. júna (TASR) – Otvorenie mestských škôl v Prešove sa v pondelok zaobišlo bez komplikácií. Radnica v súlade s rozhodnutím rezortu školstva otvorila všetkých 31 materských škôl (MŠ) a základných škôl (ZŠ), ako aj školské kluby detí a zariadenia školského stravovania vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

"Podľa nám dostupných informácií nenastali žiadne komplikácie pri nástupe detí a žiakov do škôl. Dnešný deň potvrdil excelentnú prípravu riaditeľov škôl a školských zariadení so svojím personálom na otvorenie školských brán po desiatich týždňoch od ich uzatvorenia z dôvodu opatrení súvisiacich s COVID-19," uviedol pre TASR hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

Prevádzkový čas všetkých škôl je stanovený od 7.00 h do 16.00 h, maximálne na deväť hodín denne. Prevádzka sa podľa Tomeka uskutočňuje za dodržiavania prísnych hygienických, epidemiologických a bezpečnostných pravidiel v záujme ochrany žiakov a zamestnancov škôl.

Záujem o nástup do 12 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prejavili rodičia 2546 žiakov z celkového počtu 4050 žiakov, ktorí v školskom roku 2019/2020 navštevujú prvý až piaty ročník.

Z celkového počtu 2538 škôlkarov 19 MŠ prijalo od začiatku júna z kapacitných dôvodov len takmer polovicu detí. V každej z nich totiž platí, že v jednej skupine môže byť maximálne 15 detí.

Ako ďalej povedal hovorca mesta, vzhľadom na kapacitné, personálne a priestorové možnosti sú do MŠ prednostne umiestnené deti rodičov zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl SR, predavačiek, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Ďalej sú to deti, ktoré od 1. septembra 2020 začínajú plniť povinnú školskú dochádzku, deti rodičov, ktorí musia chodiť do práce, a deti samoživiteľov.

Presný počet detí a žiakov, ktorí začali od pondelka navštevovať jednotlivé školy, bude podľa Tomeka známy počas tohto týždňa.
 

Vyberte región